fbpx
Coronavirus – Vlaamse steun voor jouw bedrijf
16 maart 2020

Het coronavirus raakt ook in Vlaanderen steeds meer verspreid. Gezondheid staat boven alles. Voor veel bedrijven is er een ernstige impact. Om onze bedrijven zoveel als mogelijk bij te staan, te ondersteunen en te voorkomen dat ze in zware financiële problemen komen, neemt de Vlaamse Regering op initiatief van Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits extra maatregelen.

Extra maatregelen

Crisiswaarborg

Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Op die manier kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen. Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal. Daarmee kunnen we al 1000 leningen van 100.000 euro waarborgen die onder de 75% gewestwaarborg kunnen geplaatst worden.

Hinderpremie mogelijk

Net als bij hinder door openbare werken, voorzien we nu in een premie voor ondernemingen en zelfstandigen die getroffen worden door de coronamaatregelen. Dit moet zij die ernstig inkomensverlies hebben deels kunnen compenseren. De ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van 160 euro per dag. Voor ondernemingen die in het weekend moeten sluiten is er een eenmalige premie van 2.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten, krijgen ze een vergoeding van 160 euro per dag. 

Meer informatie over de corona hinderpremie

Flexibiliteit naar voorwaarden steunmaatregelen en subsidies

Ondernemingen die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn bij bepaalde subsidies van het VLAIO, kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen.

Maatregelen in onderzoek

Bankenoverleg

Wij hebben formeel aan Febelfin gevraagd om naar een nieuw bankenoverleg te organiseren (cfr 2009). Het is de bedoeling om met de ondernemersorganisaties en de financiële sector een aantal afspraken te maken over impact van de crisis op de liquiditeit en de terugbetalingscapaciteit van de ondernemingen, particulieren en gezinnen. De banken zullen ook een contactpunt voor de ondernemingen opzetten.

Lees meer: Banken zetten plan op om burgers en ondernemers te ondersteunen

Schaderegeling

We werken een voorstel uit voor een schaderegeling voor getroffen ondernemers die bijvoorbeeld werken met bederfbare producten of seizoenswaren, of in de reis- en evenementensector.  Voor deze vorm van bedrijfssteun zal de Europese Commissie ook de toelating moeten verlenen.

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen (Coronavirus)

Een steunmaatregel van Rijksdienst voor de sociale verzekering der zelfstandigen (RSVZ)

Lees meer : https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus

Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen (Coronavirus)

Zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende partner die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus kunnen een uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen vragen.

Lees meer : https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/uitstel-vrijstelling-van-betaling-van-sociale-bijdragen

Afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen (Coronavirus)

Werkgevers die door het coronavirus moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen, kunnen minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020 die zij verschuldigd zijn omdat ze personeel tewerkstellen.

Lees meer : https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/afbetalingsplan-sociale-werkgeversbijdragen-coronavirus

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (Coronavirus)

Werkgevers die hun werknemers tijdelijk niet kunnen tewerkstellen ten gevolge van het coronavirus (werknemers in quarantaine, probleem in toelevering waardoor productie stilvalt, …) kunnen gebruik maken van deze maatregel waardoor de werknemers genieten van een RVA-uitkering.

Lees meer : https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/tijdelijke-werkloosheid-wegens-overmacht-coronavirus

Tijdelijke werkloosheid om economische redenen (Coronavirus)

Als onderneming kan je een regeling van tijdelijke werkloosheid ingevolge werkgebrek invoeren indien het bestaande arbeidsritme tijdelijk niet kan worden gehandhaafd in de onderneming wegens economische oorzaken. Ook ingevolge het coronavirus kan deze maatregel tijdelijk worden ingevoerd. 

Lees meer : https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/tijdelijke-werkloosheid-om-economische-redenen-coronavirus

Fiscale maatregelen naar aanleiding van het coronavirus (COVID-19)

Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, kunnen voor de betaling van de verschillende belastingen een afbetalingsplan vragen.

Lees meer : https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/fiscale-maatregelen-naar-aanleiding-van-het-coronavirus

0

Laatste nieuws