fbpx
Covid-19 : moratorium op faillissementen verlengd tot 17 juni
13 mei 2020

Het koninklijk besluit bijzondere machten gericht op de tijdelijke bevriezing van de faillissementsprocedures die het resultaat zouden zijn van de huidige crisis, werd verlengd. Het moratorium loopt voortaan tot 17 juni.

Het besluit beoogt om de faillissementsprocedure niet te laten starten voor de ondernemingen die zwaar getroffen zijn door de crisis, maar die tot 18 maart in goede gezondheid verkeerden.

Concreet,

  • worden deze ondernemingen beschermd tegen inbeslagnemingen;
  • kunnen zij niet failliet verklaard worden op vraag van hun schuldeisers (maar wel op vraag van het openbaar ministerie, of met de instemming van de debiteur zelf);
  • kunnen de lopende contracten niet opgezegd worden voor wanbetaling;
  • wordt de debiteur tijdelijk niet verplicht om een aangifte van faillissement te doen;
  • beslist de ondernemingsrechter of een debiteur kan genieten van deze opschorting als deze laatste haar inroept als verdediging.

Deze hervorming beoogt niet de ondernemingen die zich al in een faillissementssituatie bevonden. De frauduleuze faillissementen zullen natuurlijk nog steeds vervolgd worden door de parketten.

Ter herinnering, België telde 631.819 ondernemingen in 2017, die 2.871.948 mensen tewerkstelden. Ons land telde ook 1,1 miljoen zelfstandigen, van wie ongeveer een derde een vrij beroep uitoefende (advocaten, dierenartsen, architecten, enz.).

Laatste nieuws