fbpx
Start van de inschrijvingen voor de 14e de Dag van de Ambachten op 15 november 2020
12 augustus 2020

Op zondag 15 november 2020 vindt de 14e Dag van de Ambachten plaats. Het talent en de knowhow van de vele erkende ambachtslieden die in België actief zijn, wordt die dag in de kijker geplaatst. Ambachtslui die aan dat evenement willen deelnemen en hun activiteiten in de schijnwerpers willen plaatsen, kunnen zich vanaf vandaag tot 9 oktober 2020 inschrijven.

Sinds 2006 organiseert de FOD Economie, met de steun van de minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s, de Dag van de Ambachten. Die dag promoot de knowhow en het talent van duizenden erkende ambachtslieden in België. Ambachtslieden over heel België zetten die dag hun atelier open voor het grote publiek. Bezoekers worden verrast met een begeleid bezoek, een demonstratie of soms zelfs proeverijen

Dat evenement is dan ook een unieke gelegenheid voor ambachtslieden om een nieuw publiek aan te trekken en hun talent en de passie waarmee ze elke dag opnieuw aan de slag gaan, te delen met de bezoekers. De deelname aan de Dag van de Ambachten is volledig gratis en biedt ambachtslieden meer zichtbaarheid en naamsbekendheid dankzij:

– een grootscheepse campagne: reclame in dagbladen en tijdschriften, campagne via internet en sociale media;
– een promotiekit: folders, affiches, spandoek, bewegwijzering, …;
– een vermelding op https://www.dagvandeambachten.be; 
– de mogelijkheid om een eigen, persoonlijke affiche te maken.

Hoe deelnemen?
Inschrijven kan enkel door ambachtslieden die een wettelijke erkenning hebben gekregen van de Commissie Ambachtslieden van de FOD Economie. Een online inschrijvingsformulier is beschikbaar op de website: https://www.dagvandeambachten.be/nl/

Wie al aan vorige edities heeft deelgenomen, vindt zijn gegevens gemakkelijk terug.

Ambachtslieden die geen internettoegang hebben, contacteren de organisatoren op het telefoonnummer 0800/120 33 en ontvangen per post informatie over de deelnemingsvoorwaarden en het inschrijvingsformulier.

Contact : Lien Meurisse – lien.meurisse@economie.fgov.be – 02 277 90 93 – 0477 55 50 83

Laatste nieuws