fbpx
Covid-19 : een omzendbrief om de behandeling van de aanvragen overbruggingsrecht te versnellen
14 september 2020

Minister van Zelfstandigen Denis Ducarme heeft een omzendbrief gericht aan de sociale verzekeringsfondsen, met name de private organismen die zorgen voor de betaling van het overbruggingsrecht. De richtlijn beoogt de behandeling van de aanvragen overbruggingsrecht te versnellen aan de hand van het gebruik van de NACE-codes in het kader van de toekenning van het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart.

De sociale verzekeringsfondsen hebben zich, sinds het begin van de crisis, geëngageerd om het overbruggingsrecht in de loop van de eerste week van de maand te betalen, althans voor wat de eenvoudige dossiers betreft.

Voor complexe dossiers kan dit evenwel anders zijn. De fondsen willen immers vermijden dat zij het overbruggingsrecht zouden weigeren aan een zelfstandige die, na grondig onderzoek, toch recht blijkt te hebben op dit overbruggingsrecht, of waarvoor de aanvrager de bewijsstukken nog niet heeft kunnen aanleveren. Zo hebben sommige verzekeringsfondsen voor aanvragen die in juli werden ingediend, een vertraging vertoond in de behandeling ervan, gelet op de complexiteit van de dossiers en het feit dat de zelfstandige nog geen bewijsstukken had bezorgd. De omzendbrief is net bedoeld om de behandeling van deze complexe dossiers te versnellen, wat op vandaag zeer welkom is, temeer sommige fondsen tijdens de zomervakantie niet over al hun personeel konden beschikken, wat opnieuw het geval zou kunnen zijn nu de vakantie voorbij is. De vertraging betreft 13% van de dossiers die in juli werden ingediend, hetzij 14.808 dossiers.

Zo werden de fondsen eraan herinnerd dat de codes niet zo zeer een criterium vormen voor de toekenning of de weigering, maar wel een informatiekanaal zijn dat de sociale verzekeringsfondsen kan helpen bij het sneller toekennen van de financiële uitkering. Naast de doelstelling om de behandeling van de dossiers sneller te kunnen laten verlopen, beoogt deze omzendbrief het behandelingsproces van de dossiers inclusiever maken. Concreet betekent dit dat de fondsen, in de gevallen waar de NACE-code niet leidt tot een automatische toekenning, de vrije hand krijgen om het dossier te analyseren en de financiële uitkering al dan niet toe te kennen, overeenkomstig de reglementering en in functie van alle andere elementen in het dossier van de zelfstandige.

Laatste nieuws