fbpx
Een Brusselse steun voor de handelshuurders
11 december 2020

De Brusselse Hoofdstedelijke regering heeft beslist om een handelshuurlening te verlenen aan huurders in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis. Het is de bedoeling dat de maatregel medio januari in werking treedt.

Het doel van deze steunmaatregel is, enerzijds, de liquiditeitsproblemen bij Brusselse ondernemers die een handelspand huren op te vangen en, anderzijds, de eigenaars van deze panden meer zekerheid te bieden voor wat de betaling van de huur betreft, zelfs als de huurder zich in een moeilijkere financiële situatie bevindt.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  • Als de partijen gebruik willen maken van de maatregel, moeten de eigenaar en de huurder een vrijwillige overeenkomst sluiten;
  • Deze overeenkomst omvat een opschorting van de betaling van de handelshuur (inclusief lasten) gedurende 4 maanden, te rekenen vanaf april 2020.
  • De betaling van ten minste één of twee maanden huur (inclusief lasten) wordt door de eigenaar kwijtgescholden.
  • Voor de betaling van maximaal twee maanden huur (inclusief lasten) kan de huurder gebruik maken van een voorschotregeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Via deze regeling wordt een lening aan de huurder versterkt en wordt ervoor gezorgd dat de twee maanden huur aan de verhuurder worden betaald.
  • Dit voorschot heeft de vorm van een lening (tot een maximumbedrag van 25.000 euro voor twee maanden) over twee jaar en dient te worden terugbetaald over een periode van maximum 18 maanden. De eerste terugbetaling moet pas na 6 maanden plaatsvinden.
  • Er geldt een rentevoet van 2% per jaar.
  • Eenzelfde huurder kan meerdere handelshuurleningen ontvangen op basis van overeenkomsten met één of meerdere verhuurders, maar het maximumbedrag van alle leningen samen is beperkt tot 25.000 euro.
  • De uiterste datum voor de indiening van de aanvragen is 30 juni 2021, met een laatste betaling op 31 december 2021. De maatregel zal dus uiterlijk op 31 december 2023 aflopen (met uitzondering van hangende geschillen), rekening houdend met de aflossingstermijn van twee jaar.
  • Eventuele nettoverliezen komen ten laste van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het beheer van de steun wordt toevertrouwd aan Brussel Economie en Werkgelegenheid. De modaliteiten om de steun aan te vragen worden binnenkort meegedeeld.

Laatste nieuws