fbpx
Ook in 2021 kunnen gezinnen en bedrijven bij banken terecht voor betalingsuitstel
11 december 2020

De sector heeft beslist om ook in 2021 haar engagement verder te zetten en maximale ondersteuning te bieden:

In maart 2020 kondigde de financiële sector een eerste reeks steunmaatregelen aan om gezinnen en bedrijven door de moeilijke periode van de coronacrisis heen te loodsen. Gezinnen en bedrijven konden voor maximaal 6 maanden betalingsuitstel aanvragen, nadien verlengd tot maximaal 9 maanden (met uiterlijke datum 31 december 2020).

De sector heeft beslist om ook in 2021 haar engagement verder te zetten:

  • Particulieren die zich in financiële moeilijkheden bevinden, kunnen opnieuw betalingsuitstel van kapitaal en interesten vragen voor hun woonkrediet. Dit voor een periode van maximaal 3 maanden. De aanvraag voor betalingsuitstel dient te gebeuren voor eind maart 2021 (en kan dus uiterlijk lopen tot eind juni 2021). De interesten gedurende het betalingsuitstel worden achteraf verrekend. De financiële sector heeft ook opnieuw extra aandacht voor diegenen die het zwaarst getroffen worden door de huidige crisis. Kredietnemers die maandelijks minder dan 1.700 euro netto overhouden, kunnen daarom betalingsuitstel opnemen zonder dat ze intresten op het betalingsuitstel zijn verschuldigd. De banken nemen dit op zich.
  • De maatregelen die worden genomen om levensvatbare ondernemingen door de crisis te loodsen, berusten bovendien opnieuw op twee pijlers. Voor KMO’s is het zo dat de tweede staatsgarantieregeling wordt verlengd tot eind juni 2021, en zal worden uitgebreid voor kredieten met een langere looptijd, met name tot 5 jaar. Bovendien krijgen ondernemingen opnieuw de mogelijkheid om betalingsuitstel van kapitaal aan te vragen voor hun ondernemingskrediet. Het betalingsuitstel kan worden aangevraagd voor maandaflossingen/vervaldagen in januari, februari en maart 2021, en kan lopen tot uiterlijk 31 maart 2021. Banken raden ondernemingen aan om nu reeds in gesprek te gaan met hun bank, zodat op die manier naar een meer structurele oplossing op maat gezocht kan worden

De banken zullen geen dossier- of administratieve kosten aanrekenen voor dit betalingsuitstel.

Het betalingsuitstel, toegekend en lopende in 2020 en het nieuwe betalingsuitstel in 2021,mogen in totaal maximaal 9 maanden bedragen. Dit geldt zowel voor woonkredieten als ondernemingskredieten. Dit volgt uit een Europese beslissing, die wil vermijden dat de risico’s te lang verborgen blijven voor de klanten en de banken, bij een té lang verleend betalingsuitstel.

Nadat de periode van uitstel is afgelopen, hernemen de betalingen. De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel.

Er werden nieuwe Charters betalingsuitstel voor woonkredieten en ondernemingskredieten opgemaakt.

Timing

Voor wie betalingsuitstel wenst te verkrijgen voor zijn toekomstige maandaflossing of vervaldag, is het belangrijk om de aanvraag tijdig te doen bij de bank. Er moet steeds gerekend worden op 10 kalenderdagen om de aanvraag voor het betalingsuitstel te verwerken. Bijvoorbeeld: voor uitstel van betaling van een maandtermijn die verschuldigd is op 1 januari 2021, dient de aanvraag uiterlijk op 21 december 2020 te worden ingediend.

In totaal kan een betalingsuitstel voor een krediet nooit meer dan 9 maanden bedragen, over de hele periode heen (sinds april 2020). Een onderneming of particulier die bijvoorbeeld nu reeds 8 maanden betalingsuitstel heeft gekregen onder de voorwaarden van het Eerste Charter betalingsuitstel, kan nog maximaal 1 maand betalingsuitstel krijgen onder de voorwaarden van het Tweede Charter betalingsuitstel.

Contact

Wie betalingsproblemen ondervindt en betalingsuitstel zou willen aanvragen, wordt gevraagd om zijn of haar bank te contacteren om te bekijken of aan de voorwaarden wordt voldaan.

Laatste nieuws