fbpx
Nieuwe federale steun- en relancemaatregelen
12 februari 2021

De beperkte Ministerraad van 12 februari heeft een reeks steunmaatregelen goedgekeurd voor sectoren die getroffen worden door de COVID-19-crisis. Veel daarvan zijn gericht op zelfstandigen en kmo’s.

Ten eerste worden verscheidene steunmaatregelen verlengd tot en met 30 juni 2021:

  • Het dubbele crisis-overbruggingsrecht voor zelfstandigen in geval van volledige onderbreking van de activiteit als gevolg van een door een overheidsinstantie genomen maatregel in de strijd tegen COVID-19 ;
  • Het crisis-overbruggingsrecht voor zelfstandigen die aantonen dat hun omzet in de maand voorafgaand aan de indiening van de aanvraag met ten minste 40% is gedaald;
  • Het uitstel van betaling van de vennootschapsbijdrage voor zelfstandige bedrijfsleiders;
  • De tijdelijke versoepelingen van het klassieke overbruggingsrecht, waaronder een betere toegankelijkheid voor starters, de mogelijkheid tot combinatie van het overbruggingsrecht en andere vervangingsinkomens in het kader van de sociale zekerheid tot een bepaald plafond en de verbetering van het behoud van sociale rechten tijdens de periode van gebruik van het klassieke overbruggingsrecht door de gelijkstelling voor het pensioen van de kwartalen van overbruggingsrecht die worden toegekend voor onderbrekingen en stopzettingen die plaatsvinden in de periode van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2021 (met een maximum van 4 kwartalen).

Daarnaast werden ook andere maatregelen genomen:

  • De horecasector zal in 2021 worden vrijgesteld van de betaling van de FAVV-bijdrage, zoals in 2020 het geval was.
  • Er zal een preventiecampagne over burn-out worden georganiseerd voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren.

Bovendien wordt de maatregel “springplank naar zelfstandigen” verbeterd voor bepaalde categorieën zelfstandigen die ten gevolge van de COVID-19-crisis geconfronteerd worden met de verplichte stopzetting van hun zelfstandige activiteit. In dat geval genereert hun aanvullende activiteit geen inkomsten meer. De verzekerde die van het springplankplan geniet, zal dus kunnen vragen dat het dagbedrag van zijn werkloosheidsuitkering niet langer wordt beperkt wegens zijn zelfstandige activiteit, indien hij bewijst dat deze activiteit ten gevolge van de COVID-19-maatregelen is stopgezet. Hij zal dus zijn volledige werkloosheidsuitkering kunnen ontvangen zoals hij die zou hebben ontvangen indien hij niet van de springplank maatregel gebruik zou maken.

Laatste nieuws