fbpx
Ondernemingen in moeilijkheden : Verlenging van de tijdelijke maatregelen
15 juni 2021

De ministerraad van 11 juni 2021 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de verlenging van de tijdelijke maatregelen genomen ten voordele van ondernemingen in moeilijkheden.

De tijdelijke maatregelen bieden deze bedrijven de mogelijkheid om een voorbereidend akkoord aan te vragen, waardoor de schuldenaar een minnelijk akkoord of collectief akkoord kan voorbereiden en het akkoord van zijn schuldeisers kan bekomen. Dat akkoord, dat wordt afgesloten zonder opschorting van de middelen van tenuitvoerlegging, met de hulp van een gerechtsmandataris beoogt een vereenvoudigde procedure van gerechtelijke reorganisatie te bereiken door een minnelijk akkoord of een collectief akkoord, wat op korte termijn leidt tot de homologatie van het herstelplan. Daarnaast wordt Boek XX van het Wetboek van Economisch Recht gewijzigd zodat dat voorbereidend akkoord kan worden toegepast.

De huidige bepalingen gelden tot 30 juni 2021. Door de vertragingen opgelopen bij de omzetting van de herstructureringsrichtlijn worden ze verlengd tot 16 juli 2022. 

Laatste nieuws