fbpx
Overstromingen: hulp voor de zelfstandigen
16 juli 2021

 De door de overstroming getroffen zelfstandigen, zullen aanspraak kunnen maken op het overbruggingsrecht “gedwongen onderbreking” en een vrijstelling van sociale bijdragen.

Het slechte weer van de afgelopen dagen heeft in een groot deel van het land tot catastrofale situaties geleid. Veel burgers werden zwaar getroffen door het noodweer. De zelfstandigen werden niet gespaard. David Clarinval, minister van Zelfstandigen, laat weten dat de getroffen zelfstandigen recht zullen hebben op het overbruggingsrecht “gedwongen onderbreking” en een vrijstelling van de sociale bijdragen voor het 3e kwartaal van 2021.

Ten eerste zullen getroffen zelfstandigen die nog niet in aanmerking komen voor het dubbel crisis-overbruggingsrecht of voor het overbruggingsrecht in geval van een omzetdaling als gevolg van de COVID-19, gebruik kunnen maken van het overbruggingsrecht “gedwongen onderbreking” (natuurramp). Het bedrag van de uitkering is evenredig met de duur van de onderbreking per periode van 7 opeenvolgende dagen (toepassing van de derde pijler van het klassieke overbruggingsrecht). Het gaat om een bedrag van € 322,92 bruto (zonder personen ten laste) en € 403,53 bruto (met personen ten laste) voor een periode van 7 dagen tot € 1.291,69 en € 1.614,10 bruto na 28 dagen. 

Daarnaast zullen zij ook recht hebben op een vrijstelling van sociale bijdragen voor het derde kwartaal van 2021. De sociale verzekeringsfondsen zullen een vereenvoudigde aanvraagprocedure ter beschikking stellen op hun website om de toegang tot deze faciliteiten te vergemakkelijken.

Laatste nieuws