fbpx
Zelfstandigen en meewerkende echtgenoten die arbeidsongeschikt zijn: verhoging van de aanvullende crisisuitkering
22 juli 2021

De ministerraad van 9 juli 2021 keurt een verhoging van de aanvullende crisisuitkering goed dat in het kader van de coronacrisis wordt toegekend aan sommige arbeidsongeschikt erkende zelfstandigen en meewerkende echtgenoten. 

Een koninklijk besluit van 15 september 2020 kent, ingevolge de coronapandemie, een aanvullende crisisuitkering toe aan sommige arbeidsongeschikt erkende zelfstandigen en meewerkende echtgenoten. Als gevolg van de voortzetting van de pandemie werd recent beslist deze maatregel met drie maanden te verlengen, dat wil zeggen tot en met 30 september 2021.

In het kader van de verdeling van de welvaartsenveloppe, voorziet het ontwerp in een verhoging van het bedrag van de financiële uitkering met ingang van 1 juli 2021 met 2%.

Laatste nieuws