fbpx
Zelfstandigen : verhoging van uitkeringen
22 juli 2021

De ministerraad van 16 juli 2021 keurt o drie ontwerpen van koninklijk besluit goed inzake de verhoging van de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en moederschap en de uitkeringen voor het pleegouder- en  adoptieverlof ten voordele van zelfstandigen op 1 juli 2021.

Het eerste ontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, betreft de uitkerings- en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten en heeft tot doel de volgende verhogingen door te voeren: 

  • de primaire arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsuitkering zonder stopzetting van het bedrijf voor de gerechtigde met gezinslast met 2,5%
  • de primaire arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsuitkering zonder stopzetting van het bedrijf voor de alleenstaande gerechtigde met 2%
  • de primaire arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsuitkering zonder stopzetting van het bedrijf voor de samenwonende gerechtigde met 2%
  •  de forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden met 0,5%
  • de uitkeringen voor moederschapsrust met 1%

Het tweede ontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, herwaardeert de uitkering voor adoptieverlof voor zelfstandigen met 1%.

Het derde ontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, herwaardeert de uitkering voor pleegouderverlof voor zelfstandigen met 1%.

Laatste nieuws