fbpx
Zelfstandigen: verhoging van bepaalde uitkeringen
22 juli 2021

De ministerraad van 16 juli 2021 keurt een ontwerp van koninklijk besluit houdende de verhoging van bepaalde uitkeringen in het sociaal statuut van zelfstandigen. 

Het ontwerp van koninklijk besluit, aangepast aan het advies van de Raad van State, geeft uitvoering aan het advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en het Algemeen Beheerscomité voor het Sociaal Statuut der Zelfstandigen over de welvaartaanpassingen van de uitkeringen in het zelfstandigenstelsel voor de periode 2021 – 2022 en verhoogt: 

  • uitkeringen inzake overbruggingsrecht met 2%, vanaf 1 juli 2021
  • vaderschaps- en geboorte-uitkering voor zelfstandigen met 1%, vanaf 1 mei 2021
  • uitkering ten voordele van de zelfstandige die zijn beroepsactiviteit tijdelijk onderbreekt om zorgen te verlenen aan een persoon met 2%, vanaf 1 mei 2021

 

Laatste nieuws