fbpx
Overstromingen : noodmaatregel RSZ voor werkgevers in watersnood
17 augustus 2021

De RSZ is zich bewust van de moeilijkheden die werkgevers ondervinden door de overstromingen van juli 2021. Daarom biedt hij werkgevers die slachtoffer zijn van deze watersnood de mogelijkheid om een minnelijk afbetalingsplan aan te gaan voor de betaling van hun socialezekerheidsbijdragen.

Dit afbetalingsplan loopt over maximaal 24 maanden. De betalingsmodaliteiten worden aangepast aan uw mogelijkheden en houden rekening met uw uitzicht op hervatting van uw activiteit.

Bent u slachtoffer van de overstromingen?

Neem contact op met de RSZ om een afbetalingsplan te verkrijgen. Opgelet: er zullen sancties worden aangerekend voor laattijdige betaling, en die worden in het afbetalingsplan opgenomen. Maar u kunt een volledige kwijtschelding van deze sancties aanvragen op basis van overmacht (als u aan de voorwaarden voldoet).

De voorwaarden en uitgebreide informatie leest u op de pagina Minnelijk afbetalingsplan.

Laatste nieuws