fbpx
Overstromingen : BTW maatregelen voor wederopbouw
19 augustus 2021

De afgelopen dagen heeft ons land te kampen gehad met verschrikkelijk slechte weersomstandigheden die in bepaalde regio’s van het land enorme – soms onherstelbare – schade heeft aangericht aan de huizen van onze medeburgers. Voor veel van onze medeburgers betekent de omvang van de schade dat zij ingrijpende renovatiewerkzaamheden zullen moeten uitvoeren, voor sommigen onder hen zelfs de volledige wederopbouw van hun woning.

De toepassing van een verlaagd btw-tarief zou het de getroffen medeburgers mogelijk moeten maken deze herstelwerkzaamheden uit te voeren tegen lagere kosten.

Wat renovatiewerkzaamheden betreft zou de toepassing van het verlaagde btw-tarief van 6% in bepaalde situaties reeds mogelijk kunnen zijn op basis van de huidige regelgeving voor privéwoningen ouder dan 10 jaar.

Een verlaagd btw-tarief van 6% is onder bepaalde voorwaarden ook mogelijk in het geval van de afbraak van een gebouw gevolgd door de wederopbouw van de woning door de bouwheer. De voorwaarden voor de toepassing van deze maatregel verschillen naargelang van de betrokken plaats. Eén van de voorwaarden is dat het betrokken gebouw in beginsel volledig moet zijn afgebroken door of voor degene die de woning heropbouwt of laat heropbouwen. In sommige gevallen zal aan deze voorwaarde niet voldaan zijn.

Gelet op het uitzonderlijke karakter van het noodweer dat het land heeft geteisterd, heeft de minister van Financiën zijn administratie verzocht een tolerantie te voorzien die de toepassing van het verlaagde btw-tarief van 6% mogelijk maakt voor wederopbouwwerkzaamheden in gevallen waarin de woning niet volledig is gesloopt door de bouwheer zelf, maar als gevolg van de overstromingen ernstige en onherstelbare schade heeft opgelopen, waardoor de essentiële structurele elementen van het oude gebouw zijn aangetast. In het kader van deze tolerantie moeten echter ook alle andere voorwaarden worden nageleefd (bijv. gedurende minimum 5 jaar enige en hoofdzakelijk eigen woning, maximale bewoonbare oppervlakte van 200 m², zonder uitstel zijn domicilie hebben en na te leven formaliteiten).

Laatste nieuws