fbpx
Overstromingen : personenbelasting en vennootschapsbelasting maatregelen voor giften
19 augustus 2021

De afgelopen weken heeft ons land te kampen gehad met verschrikkelijk slechte weersomstandigheden die in bepaalde regio’s van het land enorme schade hebben aangericht. Om onze medeburgers en onze vennootschappen ertoe aan te zetten bij te dragen tot hun herstel, heeft de minister van Financiën zijn administratie verzocht om bepaalde maatregelen betreffende giften voor te bereiden:

Giften aan gewestelijke rampenfondsen fiscaal aftrekbaar

Giften in geld aan gewestelijke rampenfondsen zullen in aanmerking komen voor de belastingvermindering voor giften in de personenbelasting en voor de aftrek van vrijgestelde giften in de vennootschapsbelasting. Dezelfde voorwaarden en beperkingen als bij de andere in-aanmerking-komende giften zijn van toepassing.

Verhoogde fiscale aftrek voor giften van vennootschappen

Het bedrag dat vennootschappen mogen aftrekken bij giften is vandaag beperkt tot 500.000 euro. Dit plafondbedrag wordt voor dit kalenderjaar verhoogd tot 2.500.000 euro voor giften die zijn gedaan aan erkende instellingen die geld inzamelen om de slachtoffers van de overstromingen te helpen. Voor giften gedaan buiten dit kader blijft het plafond van 500.000 euro behouden

Om een gift voor de slachtoffers van de overstromingen fiscaal in mindering te kunnen brengen, moet u de gift aan een van de volgende instellingen doen: 

  • Het Belgische Rode Kruis voor giften die rechtstreeks aan hen worden gedaan. 
  • De OCMW’s voor giften ter ondersteuning van de inwoners van hun gemeente. Ze kunnen het geld echter wel overmaken naar instellingen met een gelijkaardig doel. Bijvoorbeeld: het OCMW van eender welke Belgische stad of gemeente kan giften ontvangen (en fiscale attesten uitreiken) en die giften overmaken naar het OCMW van een door het noodweer getroffen stad of gemeente.
  • Alle instellingen die erkend zijn als instelling
    • waarvan de activiteit gericht is op het helpen van mensen in nood en
    • die geld inzamelen om de slachtoffers van de overstromingen te helpen. 

Giften die door gemeenten worden ingezameld in naam van het gemeentebestuur (en dus niet in naam van het OCMW), geven dus geen recht op een belastingvermindering. 

Laatste nieuws