fbpx
Overstromingen : slachtoffers kunnen rekenen op hun verzekeraar voor de volledige vergoeding
19 augustus 2021

Grote delen van België werden getroffen door één van de meest dramatische natuurrampen van de laatste eeuw. Duizenden gezinnen en ondernemers werden geconfronteerd met nooit geziene schade. De slachtoffers rekenen vandaag massaal op hun verzekeraar om de geleden schade te vergoeden om zo de draad terug op te pikken. De verzekeringssector zal hiertoe zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen en zijn inspanningen verdubbelen.

Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, heeft in constructief overleg met de Waalse overheid een akkoord bereikt in het kader van de financiering van de schade van de natuurramp die zich voordeed tussen 14-16 juli 2021.

Klanten die contact hebben met hun verzekeraar, makelaar of agent zullen in de eerste plaats gerustgesteld worden. Verzekerden kunnen rekenen op een volledige vergoeding van de geleden schade.

De wet op de natuurrampenverzekering voorziet in plafonds in de tussenkomst van verzekeraars bij zeer grote rampen. Voor de Waalse regio zou dit betekenen dat de tussenkomst beperkt zou worden tot 320Mio €.

De sector heeft beslist zijn inspanning bijna te verdubbelen tot iets meer dan 590Miljoen euro en elke verzekerde slachtoffer volledig te vergoeden, zelfs wanneer de schadelast hoger zou zijn dan de wettelijke begrenzing.

De Waalse overheid van haar kant komt tussen voor het overige gedeelte. Met de Waalse overheid werd tevens overeengekomen dat de verzekeraars het volledige bedrag zullen voorfinancieren zodanig dat verzekerden maar één aanspreekpunt hebben en maar één schadedossier.  

Een eerste inschatting van de sector raamt de kosten van de natuurramp in Wallonië tussen de 1,3 en 1,7 Miljard euro. Voor de andere regio’s worden in dezelfde geest van samenwerking de gesprekken vandaag aangevat en gelijkaardige voorstellen gedaan.    

Laatste nieuws