fbpx

Onder Belgisch Voorzitterschap van de Benelux Unie hebben minister Pierre-Yves Dermagne en zijn Luxemburgse tegenhanger, minister Franz Fayot, in de marge van de vergadering van de Raad Concurrentievermogen van 29 september 2021 een nieuwe webportaal gelanceerd om ondernemerschap te ondersteunen. Het zogenoemde ‘Infopunt Benelux Detailhandel’ is bestemd voor bestaande en nieuwe detailhandelaars in de drie landen en is te raadplegen in het Nederlands en Frans via https://retail.benelux.int/nl/.
Via dit portaal kunnen ondernemers met één muisklik toegang krijgen tot de relevante Belgische, Nederlandse en Luxemburgse wetgeving inzake detailhandel, het opzetten van een bedrijf, e-commerce en handelsactiviteiten in een ander Benelux-land. Het verlaagt zo de drempel en obstakels om grensoverschrijdend zaken te doen of zich over de grens in het buurland te vestigen.
Het portaal heeft ook een meldingsfunctie. Mocht de detailondernemer bij zijn internationale activiteiten in de Benelux stoten op onnodige of tegenstrijdige regelgeving en procedures tussen de Benelux-landen kan men dat via het portaal melden.