fbpx
Quotawet werkt : 4 keer meer vrouwen in raden van bestuur
28 juni 2022

De bindende aanpak van de Quotawet werkt: het aantal vrouwen in raden van bestuur is verviervoudigd tussen 2008 en 2020. Dat blijkt uit onderzoek van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Het contrast is groot met de directiecomités, waar de Quotawet niet geldt: vrouwen maken er slechts 14,8% van de leden uit. Vandaag heeft de Raad van de Europese Unie zijn steun uitgesproken voor de richtlijn ‘Women on board’, die bedoeld is om de deelname van vrouwen aan het bestuur van bedrijven te versterken.

De raden van bestuur

De analyse van het Instituut is gebaseerd op de samenstelling van raden van bestuur en directiecomités voor het jaar 2020. Daaruit blijkt dat het aantal vrouwen in de raden van bestuur van het geheel van de private en publieke ondernemingen tussen 2008 en 2020 verviervoudigd is, van 8,3% in 2008 naar 34,1%. Nog beter: in 2020 voldeed 98,2% van de bedrijven aan de Quotawet.

Opvallend is wel dat slechts 5,6% van de ondernemingen een vrouw aan het hoofd van hun raad van bestuur hadden.

De directiecomités

Bij de directiecomités is de situatie helemaal anders. Aangezien zij niet onder de wet vallen, zijn ze ook niet verplicht om resultaten te boeken op het gebied van de genderdiversiteit. Als gevolg daarvan blijft de vertegenwoordiging van vrouwen op een zeer laag niveau: 14,5% in 2017 tegen 14,8% in 2020.

Uit een meer gedetailleerde lezing van de cijfers blijkt echter dat de tendensen steeds meer uiteenlopen tussen autonome overheidsbedrijven enerzijds en beursgenoteerde private ondernemingen anderzijds. In overheidsbedrijven is het percentage vrouwelijke bestuursleden gestegen van 18,4% in 2017 tot 30% in 2020. In particuliere ondernemingen daalde het percentage vrouwen in dezelfde periode van 14,2% naar 13,9%.

Tot slot was slechts 4,5% van de CEO’s een vrouw in 2020.

De ‘Women On Board’ richtlijn

Deze uit 2012 daterende ontwerprichtlijn heeft onlangs een belangrijke impuls gekregen van het Franse voorzitterschap. Vandaag hebben de lidstaten tijdens de zitting van de EPSCO-Raad in Luxemburg hun steun betuigd aan het definitieve compromis. Het voorziet in twee mogelijkheden: ofwel wordt een quotum van 40% vastgesteld in de raad van bestuur van beursgenoteerde particuliere en openbare vennootschappen, ofwel wordt een quotum van 33% vastgesteld onder de leden van de raad van bestuur en het directiecomité. Volgende stappen: goedkeuring door het Europees Parlement in september. Vervolgens zullen de lidstaten beginnen met de omzetting ervan in hun nationale wetgeving.

Laatste nieuws