fbpx
Zelfstandigen : 2.219 vaderschaps- of geboorteverlofs tijdens het 1e kwartaal van 2022
28 juni 2022

Sinds 1 mei 2019 hebben zelfstandige vaders en meeouders recht op vaderschaps- of geboorteverlof bij de geboorte van hun kind(eren). Tijdens dit verlof ontvangen zij een vaderschaps- of geboorte-uitkering. Tussen januari en maart 2022 ontvingen 2.219 zelfstandigen deze uitkering.

Tijdens het 1e kwartaal van 2022 namen 2.219 zelfstandigen het vaderschaps- of geboorteverlof op. Zelfstandigen die hun activiteit tijdelijk onderbreken omdat ze vader of meeouder worden, kunnen vaderschaps- of geboorteverlof aanvragen.

Er zijn een aantal voorwaarden:

  • Het gaat om een onderbreking van de zelfstandige activiteit waarvoor de zelfstandige sociale bijdragen betaalt in hoofdberoep;
  • De sociale bijdragen van de 2 kwartalen voorafgaand aan het kwartaal waarin het kind geboren werd, zijn betaald;
  • De beroepsactiviteit werd volledig onderbroken gedurende maximum 15 dagen (of 30 halve dagen) in een periode van 4 maanden na de geboorte.

Meeouders hebben enkel recht op het geboorteverlof als het kind alleen maar met de moeder een wettelijke afstammingsband heeft. Als er ook een afstammingsband bestaat met de vader, zal er dus enkel een recht op vaderschapsverlof zijn voor de vader en zal de meeouder geen geboorteverlof kunnen krijgen.

Sinds 1 januari 2021 duurt het vaderschaps- of geboorteverlof maximaal 15 dagen (of 30 halve dagen) maar vanaf 1 januari 2023 zal dit worden opgetrokken tot 20 dagen (of 40 halve dagen).

Tijdens het vaderschaps- of geboorteverlof hebben de zelfstandige vaders recht op een vaderschapsuitkering en de meeouders op een geboorte-uitkering. Die is vastgesteld op 91,03 euro voor een hele dag en op 45,52 euro voor een halve dag (aan de huidige index). De uitkering wordt betaald door het socialeverzekeringsfonds van de zelfstandige.

Laatste nieuws