fbpx
Energiecrisis : nog enkele dagen om je verwarmingspremie van 100 euro aan te vragen
23 september 2022

Je verwarmingspremie van 100 euro nog niet ontvangen van je elektriciteitsleverancier? Je kan hem nog tot en met 14 oktober aanvragen. Hoe je dat doet, kom je hier te weten.

Rekening houdend met de stijgende energieprijzen heeft de regering besloten een federale verwarmingspremie van 100 euro netto toe te kennen. Elk gezin dat op 31 maart 2022 een contract voor elektriciteit had voor zijn woonplaats, heeft recht op die éénmalige federale verwarmingspremie van 100 euro. Het moet gaan om een contract bestemd voor huishoudelijk gebruik. Contracten voor commerciële of professionele activiteiten komen niet in aanmerking.

Heel wat gezinnen kregen die premie al automatisch. Dat gebeurde door een vermindering van je voorschot of afrekeningsfactuur of door een storting op je rekeningnummer.

Kreeg je de premie niet automatisch, dan heb je nog een maand de tijd om je aanvraag alsnog in te dienen. 70.000 gezinnen deden dat al.

 

Welke stappen moet je ondernemen?

1. Kijk je elektriciteitsfacturen na

Als je niet zeker bent of je de federale premie van 100 euro hebt ontvangen, dan controleer je eerst de elektriciteitsfacturen die je tussen 15 april en 31 juli 2022 hebt ontvangen. De premie werd in de meeste gevallen van je voorschotfactuur afgetrokken. Is jouw voorschotfactuur lager dan 100 euro, dan werd het resterende bedrag via een volgende factuur of een afrekening geregeld of ontving je een creditnota. In dat geval werd het geld of saldo overgeschreven op je bankrekening.

In ieder geval vermeldt de factuur of de overschrijving verplicht de woorden “federale verwarmingspremie”.

Heb je meerdere elektriciteitscontracten op je woonplaats, dan heb je slechts eenmaal recht op de premie.

2. Ga na of je recht hebt op de verwarmingspremie

Vond je niets terug in je facturen of kreeg je geen creditnota, dan kan je nakijken of je wel recht hebt op de verwarmingspremie. Dat kan via de online toepassing op de website van de FOD Economie. Je kan er aanmelden met je elektronische identiteitskaart of itsme en je krijgt er je gegevens en de elektriciteitscontracten op jouw naam te zien.

Zie je geen contract in de online toepassing, dan heeft de FOD Economie jouw contract niet op automatische wijze kunnen verwerken. Dat komt omdat jouw klantgegevens bij je leverancier of distributienetbeheerder (DNB) niet overeenkomen met de gegevens in het Rijksregister. Of bijvoorbeeld door verschillende schrijfwijzen van naam en/of adres, het gebruik van roepnamen of een EAN-code op een ander adres dan je woonplaats.

3. Doe een aanvraag

Heb je recht op de verwarmingspremie, dan kan je tot en met 14 oktober 2022 je aanvraag indienen. Dat kan op twee manieren.

De snelste manier om de aanvraag in te vullen en je premie te ontvangen, is via een online aanvraag. Dat kan zowel door de persoon op wiens naam het elektriciteitscontract staat als de andere gezinsleden die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn.

Hoe doe je dat concreet:

  • Log hier in met je elektronische identiteitskaart of itsme.
  • Klik op ‘Een aanvraag aanmaken’.
  • Vul je klantgegevens in. Het klantennummer, de EAN-code van je elektriciteitscontract en je leverancier vind je terug op je (voorschot)facturen.
  • Je leverancier zal je verwarmingspremie storten op het bankrekeningnummer waarmee jij je elektriciteitsfacturen betaalt. Wil je een ander nummer gebruiken, dan kan je dat invullen in het vakje ‘IBAN’.
  • Geef zeker je e-mail-adres en je telefoon- of gsm-nummer in. Die worden gebruikt om je te contacteren bij de behandeling van je dossier.
  • Vink beide vakjes aan en klik op ‘Aanvraag indienen’.

Daarnaast kan je je aanvraag ook op papier indienen. Dat formulier vind je hier.

Vul de 2e pagina in (met de hand of op de computer). Stuur enkel die pagina zonder bijlages met de post (dat hoeft niet aangetekend) naar het opgegeven postbusadres bovenaan de pagina.

4. Wat gebeurt er nadien?

Deed je de aanvraag elektronisch, dan ontvang je een bevestigingsmail. Papieren aanvragen worden eerst ingevoerd in ons digitaal systeem. Eens dat gebeurd is, ontvang je een brief of e-mail met de bevestiging van ontvangst. Tussen het ontvangen van je aanvraag, de verwerking ervan en de eventuele toekenning via de leverancier, kunnen enkele weken liggen.

De FOD Economie behandelt je aanvraag zo snel mogelijk. Je krijgt een e-mail of brief waarin staat dat jouw aanvraag wordt goedgekeurd of geweigerd. Bij een weigering wordt de reden van weigering opgegeven.

Wordt je aanvraag goedgekeurd, dan informeert de FOD Economie de elektriciteitsleverancier waarmee je op 31 maart 2022 een contract had. Die leverancier schrijft jouw verwarmingspremie zo snel mogelijk over op je bankrekening.

Opgelet: het kan zijn dat de leverancier niet over je betaalgegevens beschikt (bv. omdat je daar niet meer klant bent). Zij contacteren jou dan (via mail of brief). Je hebt tot 15 november 2022 om te reageren. Doe je dat niet op tijd, dan kan je geen premie meer ontvangen.

5. Wanneer heb je geen recht op de federale verwarmingspremie?

  • als het gaat om een elektriciteitscontract voor jouw tweede verblijfplaats;
  • als je een occasionele klant bent of een tijdelijke aansluiting hebt;
  • als je als huishoudelijke afnemer verhuist zonder je elektriciteitscontract op te zeggen én wanneer de nieuwe bewoner geen elektriciteitscontract op dat adres afsluit of er geen nieuwe bewoner is;
  • als je in een woongelegenheid verblijft waar de inwoners verblijfskosten betalen of waarvoor werkingstoelagen worden toegekend (bv. verzorgingstehuizen, bejaardentehuizen).

Laatste nieuws