fbpx
Jobbonus plus voor startende zelfstandigen : uitvoeringsbesluit
5 december 2022

Op 10 november 2022, na advies van de SERV, de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens en de Raad van State, hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het besluit dat uitvoering geeft aan het decreet over de toekenning van een jobbonus voor startende zelfstandigen. De jobbonus plus is een nieuwe beleidsmaatregel waarmee een bijkomende financiële prikkel wordt gegeven aan personen die actief waren als loontrekkende met een laag beroepsinkomen en de overstap maken naar het statuut van zelfstandige in hoofdberoep. De stap naar ondernemerschap in hoofdberoep wordt voor deze personen gefaciliteerd door hun recht op een jobbonus twee jaar te verlengen via de jobbonus plus voor startende zelfstandigen. Het besluit introduceert de procedure tot toekenning en uitbetaling van de premie en de procedure om bezwaar in te dienen. De startende zelfstandige ontvangt maximaal twee keer een premie van 600 euro. 

Laatste nieuws