fbpx
Coördinatiestructuur voor bouwplaatsen: geïndexeerd bedrag sinds 1 december 2022
6 januari 2023

Artikel 37 van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (KB TMB) vermeldt verschillende criteria, waarmee er rekening moet worden gehouden om te bepalen of een coördinatiestructuur voor de bouwplaats verplicht is en of dientengevolge de aan te stellen veiligheids- en gezondheidscoördinator van niveau A/niveau 1 moet zijn.

Een van de criteria is de totale prijs van de werken, geschat door de bouwdirectie belast met het ontwerp, BTW niet meegerekend.

Het geïndexeerd bedrag volgens de criteria van artikel 37 van het KB TMB bedraagt 4.025.000 € sinds 1 december 2022.

Meer toelichting over de berekeningswijze voor de indexering vindt u op deze webpagina: Coördinatiestructuur voor bouwplaatsen – art. 37 van het KB van 25 januari 2001 – geïndexeerd bedrag en berekeningswijze voor de indexering.

Laatste nieuws