fbpx
Welvaartsenveloppe voor het sociaal statuut van de zelfstandigen : verdeling 2023-2024 voor de pensioensector
6 januari 2023

De ministerraad van 23/12/2022 keurt een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed met als doel de welvaartsenveloppen voor 2023-2024 te verdelen in het stelsel voor zelfstandigen.

Het voorontwerp van wet voorziet voor de pensioenen die werkelijk en voor de eerste keer ingaan op 1 juli 2023 en die berekend worden op basis van de beroepsinkomsten (toekomstig proportioneel pensioen) de volgende maatregelen:

  • een verhoging met 1,7% van de pensioenopbrengst verkregen tijdens de loopbaanjaren in de periode tussen 1984-2020;
  • een verhoging met 1,7% van de pensioenopbrengst verkregen voor de forfaitaire loopbaanjaren voorafgaand aan 1984.

Deze nieuwe verhoging met 1,7% voor voornoemde jaren komt boven op de verhoging van 1,7% voor dezelfde jaren voorzien in de vorige enveloppe en dit voor de pensioenen die ingaan vanaf 1 juli 2023. De personen die op pensioen gaan tussen 1 juli 2021 en 1 juni 2023 zullen enkel genieten van de eerste verhoging die voorzien werd in de vorige enveloppe.

Het ontwerp van koninklijk besluit voorziet in:

  • op 1 juli 2023 een verhoging met 1,2% van de proportionele pensioenen ingegaan vóór 2008;
  • op 1 januari 2023 een verhoging met 2% van de proportionele pensioenen ingegaan in 2016;
  • op 1 januari 2023 een verhoging met 2% van de proportionele pensioenen ingegaan in 2017;
  • op 1 mei 2023 een verhoging met 3% van de welvaartspremie.

Laatste nieuws