fbpx
Welvaartsenveloppe voor het sociaal statuut van de zelfstandigen: verdeling 2023-2024
6 januari 2023

De ministerraad van 23/12/2022 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat uitvoering geeft aan de beslissing van de regering betreffende de verdeling van de welvaartsenveloppe 2023-2024 voor het sociaal statuut van de zelfstandigen.

Concreet gaat het om een verhoging van de volgende sociale uitkeringen voor de zelfstandigen: 

  • de financiële uitkering in het kader van het overbruggingsrecht met 2% vanaf 1 juli 2023;
  • de uitkering voor mantelzorg met 2% vanaf 1 mei 2023;
  • de vaderschaps- en geboorte-uitkering met 1% vanaf 1 mei 2023; 
  • de rouwuitkering met 1% vanaf 1 juli 2023.

Laatste nieuws