fbpx
Brussel : de “Compenserende Energiepremie” is beschikbaar voor ondernemingenBrussel
21 maart 2023

De compenserende energiepremie kan tot 30% van de meerkosten voor gas en elektriciteit dekken die de Brusselse bedrijven in 2022 hebben moeten dragen in vergelijking met 2021.

Wie kan genieten van deze premie?

De premie is bedoeld voor ondernemingen die actief zijn in de zogenoemde energiegevoelige en erg energiegevoelige sectoren en die aan alle volgende voorwaarden moeten voldoen:

  • actief zijn in een van de betrokken economische sectoren;
  • op 31 december 2021 over een vestigingseenheid beschikken in het BHG;
  • in 2022 een omzet hebben gedraaid van minstens € 50.000 (voor één vestigingseenheid);
  • in 2022 een energiemeerkost hebben moeten dragen van minstens € 1.667 in vergelijking met 2021.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie bedraagt 30% van de gemaakte meerkosten voor gas en elektriciteit in 2022 ten opzichte van 2021, met een grensbedrag van € 50.000 indien je onderneming actief is in een zogenoemde energiegevoelige sector of van € 100.000 indien je onderneming actief is in een zogenoemde erg energiegevoelige sector.

Ga na of je onderneming deel uitmaakt van de bedoelde sectoren.

Je aanvraag indienen

Opgelet : Voordat je de premie kan aanvragen, moet je over de eindafrekeningsfacturen beschikken die het jaar 2021 en het volledige jaar 2022 dekken voor gas- en/of elektriciteit, voor al jouw vestigingseenheden.

Is dat nog niet mogelijk, geen paniek. In functie van het moment wanneer je gewoonlijk je eindafrekening krijgt, zijn er drie mogelijkheden voorzien om je aanvraag in te dienen. Dit wordt uitgelegd op de onderstaande site.

Ontdek alle voorwaarden die je moet respecteren, alsook het aanvraagformulier op de site https://energiepremies.brussels.

De premie moet uiterlijk op 15 november 2023 worden aangevraagd (één enkele aanvraag per onderneming).

Opmerking: Brussel Economie & Werkgelegenheid bereidt momenteel ook een procedure voor om Brusselse sociale ondernemingen gemandateerd voor inschakeling te ondersteunen op het vlak van hun energiekosten. Deze procedure is echter nog niet van kracht. Informatie hierover zal worden gepubliceerd op de website van Brussel Economie & Werkgelegenheid (april – mei 2023).

Vragen over de premie?

Heb je vragen over de toekenningsvoorwaarden, deadlines, de manier waarop je het formulier moet invullen, enz? Neem in dat geval eerst contact op met 1819 alvorens te beginnen met het invullen van je aanvraagformulier, elke werkdag van 9:00 tot 13:00 en dinsdagnamiddag van 16:00 tot 18:00.

Laatste nieuws