fbpx
Jobbonus : nagenoeg alle brieven zijn verstuurd 
28 maart 2023

Net geen vier maanden na de start van de communicatiecampagne over de jobbonus is een mijlpaal behaald: zowat alle brieven naar rechthebbende burgers zijn verstuurd. 86% van deze groep heeft al een rekeningnummer geregistreerd. Wie geen brief heeft ontvangen, komt waarschijnlijk niet in aanmerking voor een jobbonus. 

86% van de rechthebbende burgers heeft al een rekeningnummer geregistreerd in Mijn Burgerprofiel. Zij ontvangen na registratie een bevestigingsbrief, waarna de jobbonus binnen de maand wordt uitbetaald. Intussen hebben al 657.168 gerechtigden hun jobbonus ontvangen. Dat is 98,6% van de groep gerechtigde burgers die al een rekeningnummer hebben geregistreerd. Mensen die in aanmerking komen maar nog geen rekeningnummer hebben geregistreerd, ontvangen een herinneringsbrief. De Vlaamse overheid zal de komende weken bijkomende acties uitwerken om deze burgers te motiveren om de registratie alsnog uit te voeren.

 

Geen brief gekregen?

Wie geen brief heeft gekregen, komt waarschijnlijk niet in aanmerking voor een jobbonus. Uitzonderingen zijn echter mogelijk. Zo zijn een aantal dossiers nog niet afgesloten omwille van hun complexiteit. Deze dossiers worden zo snel mogelijk afgehandeld. Daarnaast is er ook een beperkte groep mensen die theoretisch gezien recht heeft op een jobbonus, maar die jobbonus in de praktijk niet zal ontvangen omdat het uit te betalen bedrag te laag is. De jobbonus wordt immers pas uitbetaald vanaf twintig euro bij voltijdse tewerkstelling of tien euro bij deeltijdse tewerkstelling.

Mensen die denken dat ze toch in aanmerking komen, kunnen de volgende stappen zetten: 

  1. Ga na of uw brutomaandloon lager is dan 2.500 euro per maand. U komt enkel in aanmerking voor een jobbonus als u bruto minder verdient dan 2.500 euro per maand. Werkt u deeltijds? Dan wordt uw maandloon omgezet naar een refertemaandloon. Dat is het loon dat u zou verdienen als u voltijds zou werken. Dit refertemaandloon moet lager zijn dan 2.500 euro.
  2. Lees de overige voorwaarden na.
  3. Check uw eBox. Wie een eBox heeft ingeschakeld, ontvangt de brief via deze weg. 
  4. Bel naar het gratis infonummer 0800-61106 (op werkdagen tussen 9 en 19u). De operatoren aan de lijn kunnen nagaan of er een dossier op uw naam bestaat. 

Vinden de operatoren van de infolijn geen dossier op uw naam? Dan kan dat twee dingen betekenen: ofwel komt u niet in aanmerking voor een jobbonus, ofwel was het bedrag van uw jobbonus te laag om uit te betalen. De jobbonus wordt namelijk pas uitbetaald vanaf twintig euro bij voltijds werk of tien euro bij deeltijds werk. Iemand die voltijds werkt en recht had op een jobbonus van bijvoorbeeld 15 euro, zal deze jobbonus niet ontvangen wegens te laag om uit te betalen.

Bent u hiermee niet akkoord? Dan kunt u een bezwaar indienen bij de Vlaamse Belastingdienst.

Voldoet u aan de voorwaarden en werkt u in het buitenland? Grensarbeiders zullen geen brief ontvangen, maar moeten zelf een aanvraag indienen. Meer info vindt u hier.

Laatste nieuws