fbpx
Conjunctuurenquête NBB : het ondernemersvertrouwen blijft vrijwel stabiel in april
28 april 2023

In de verwerkende nijverheid brokkelde het ondernemersvertrouwen af nadat het gedurende vier opeenvolgende maanden was verbeterd. De componenten van de synthetische indicator vertoonden een uiteenlopende ontwikkeling: de beoordeling van het orderbestand en de werkgelegenheidsvooruitzichten verslechterden, terwijl het voorraadpeil gunstiger werd beoordeeld en de vraagvooruitzichten zich licht herstelden.

Het ondernemingsklimaat bleef vrijwel onveranderd in de bouwnijverheid. Het materiaal werd minder intensief gebruikt en het recente verloop van de orderpositie ging achteruit. De beoordeling van de orderpositie was echter positiever en de vraagvooruitzichten trokken aan.

De indicator in de diensten was de voorgaande maand opgelopen en een nieuwe, weliswaar minder uitgesproken stijging in deze maand bevestigt het vertrouwensherstel. Zowel de beoordeling van het huidige activiteitsniveau als de vooruitzichten voor de marktvraag verbeterden. De ondernemers hebben hun mening over hun eigen toekomstige activiteit niet herzien.

De sterkste toename van de indicator werd opgetekend in de handel. Hij verbeterde deze maand in alle ondervraagde bedrijfstakken. De werkgelegenheidsvooruitzichten en de verwachte bestellingen bij de leveranciers werden in positieve zin bijgesteld, terwijl de vraagvooruitzichten enigszins neerwaarts werden herzien.

Laatste nieuws