fbpx
Zelfstandigen in hechtenis : arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
6 oktober 2023

De ministerraad van 29 september 2023 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat bepaalt onder welke voorwaarden de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen worden toegekend aan de zelfstandigen tijdens periodes van preventieve hechtenis of vrijheidsberoving.

Het ontwerp van besluit heeft tot doel de reglementering die van toepassing is op de zelfstandigen af te stemmen op de regelgeving die reeds van toepassing is op de werknemers. Vanaf 1 januari 2024 zal de toekenning van de uitkeringen worden geschorst wanneer de gerechtigde in de gevangenis verblijft in uitvoering van een strafrechtelijke veroordeling. In geval van internering zullen de uitkeringen met de helft verminderd worden voor geïnterneerden zonder gezinslast. Geïnterneerden met gezinslast zullen een volledige uitkering ontvangen.

Laatste nieuws