fbpx
Maandelijkse conjunctuurenquête NBB – September 2023 : het ondernemersvertrouwen verbetert licht
10 oktober 2023

De forse daling van de indicator sinds de zomer in de dienstverlening aan bedrijven werd afgeremd en maakte plaats voor een zeer sterke opleving. Alle onderliggende componenten zijn verbeterd en in het bijzonder de vooruitzichten voor de bedrijvigheid, die aanzienlijk opwaarts werden bijgesteld, na de neerwaartse beweging van de voorgaande maand.

Voor de tweede maand op rij is het nagenoeg stabiele peil van het ondernemingsklimaat in de verwerkende nijverheid het gevolg van uiteenlopende ontwikkelingen van de componenten. Deze maand waren de ondernemers optimistischer over de verwachte ontwikkeling van de werkgelegenheid, terwijl ze voorzichtiger waren over de vraagvooruitzichten en negatiever over het huidige niveau van zowel de voorraden als de totale orderpositie.

In de handel maakte de verslechtering van de vraagvooruitzichten de verbetering van de voorgaande maand ongedaan.

De vooruitzichten voor de bestellingen bij de leveranciers namen ook af, terwijl de werkgelegenheidsvooruitzichten nauwelijks veranderden. Al bij al daalde de indicator.

Tot slot werd het grootste vertrouwensverlies deze maand opgetekend in de bouwnijverheid, die in augustus ook al een daling had laten zien. Alle componenten droegen bij aan deze neerwaartse trend, met uitzondering van de vraagvooruitzichten, die ondanks de heersende somberheid overeind bleven.

Onder invloed van de negatieve resultaten van de voorgaande maanden blijft de algemene synthetische afgevlakte curve, die de onderliggende conjunctuurtendens weergeeft, verder dalen

Laatste nieuws