fbpx
Artsen : geïntegreerde praktijkpremie 2020

Artsen : geïntegreerde praktijkpremie 2020

De ministerraad van 2 april 2021 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de geïntegreerde praktijkpremie voor artsen in 2020. Het ontwerp wijzigt het koninklijk besluit van 30 juni 2017 tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten...