fbpx

Benut al je kansen… en ontdek welke subsidies er zijn voor jouw bedrijf of groeiproject.

Om competitief te blijven en je bedrijf te laten groeien, moet je investeren. Of het nu gaat om het verkennen of aanboren van nieuwe afzetmarkten, het aannemen van personeel of het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten:  subsidies kunnen een belangrijk onderdeel zijn in je financieringsmix. Maar weet jij welke subsidies er zijn en waarvoor jij in aanmerking komt? je recht hebt én een goed dossier opbouwen zodat je subsidieaanvraag positief gevalideerd wordt.

Het is niet eenvoudig om je weg te vinden in het complexe subsidielandschap en de verschillende voorwaarden. Door gebrek aan tijd, middelen en expertise laten ondernemers helaas heel wat kansen onbenut.

Wil je innoveren, internationaliseren, digitaliseren, ontwikkelen of circulair ondernemen, maar heb je de tijd niet om je te verdiepen in de verschillende subsidiemogelijkheden en hun voorwaarden?

Dan hebben we goed nieuws! Om bedrijven zoveel mogelijk te ondersteunen, biedt het SDI samen met experts ter zake een extra dienstverlening aan om je helpen bij de financiering van je groeiprojecten.

Subsiconseils, GS Subsides, en A-Chief maken je wegwijs in het subsidielandschap en ontzorgen je van a tot z in de administratie. En dit doen ze met een grondige subsidiescan en volledig volgens het ‘no cure, no pay’-principe:

– zij detecteren alle subsidiemogelijkheden waarvoor je in aanmerking komt;

– zij bereiden je aanvraag voor, schrijven ijzersterke subsidiedossiers en ontzorgen je in alle administratie;

– zij ondersteunen je bij eventuele vraag- en feedbackmomenten tot de subsidie toegekend is.

Bovendien kan je dankzij je lidmaatschap van SDI een gratis subsidiescan laten uitvoeren door onze partners. 

Voor welke projecten?

De soorten projecten die in aanmerking komen voor financiële steun kunnen verschillen van regio tot regio. Maar dit zijn de belangrijkste subsidiesignalen:

–  innoveren: Wil je nieuwe producten, diensten of technologieën ontwikkelen of bestaande producten en technologieën aanpassen via een innovatief verbetertraject? Dan zijn er heel wat subsidies mogelijk rond onderzoek, ontwikkeling, haalbaarheid, … en kan je subsidies aanvragen voor het aanwerven of inhuren van strategische profielen of experts, …

internationaliseren: wil je nieuwe afzetmarkten innemen om je marktaandeel te vergroten of verkennen welke internationale markten voor jouw bedrijf interessant kunnen zijn?
Een exporttraject professioneel aanpakken, kost geld.
Daarom zijn er heel wat subsidiemogelijkheden die ondernemers hierin ondersteunen zoals de kmo groeisubsidie, subsidie voor beurzen of niche-evenementen, prospectiereizen, Brexit-subsidies, starterspakket internationaliseren, oprichten van een prospectiekantoor, vertalen van digitale bedrijfscommunicatie zoals website, bedrijfsfilm of sociale mediacampagne, …

investeringen: Ondernemingen die investeren in een innovatief en ecologisch verbetertraject komen in aanmerking voor strategische transformatiesteun, ecologiepremie+, strategische ecologiesteun, GREEN investeringssteun,…
Ligt je bedrijf in een ontwrichte zone dan kan je ook korting krijgen bij investeringen die nieuwe tewerkstelling met zich meebrengen.

digitaliseren: Wil je inzetten op digitalisering-op-maat voor je onderneming of je bedrijfsprocessen slimmer of efficiënter maken door gebruik van data, artificiële intelligentie (AI), algoritmes en slimme technologieën?
Dan kan je in aanmerking komen voor de kmo-groeisubsidie, ontwikkelingsproject, O&O haalbaarheidsstudie (bij innovatieve projecten), …

aanwerving van een werknemer: bij innovatieve trajecten of bij investeringen kan je ook als ondernemer korting op tewerkstelling aanvragen zoals Belspo, kmo-groeisubsidie en ontwrichte zonesteun

consultancy: wil je bedrijf internationaliseren, digitaliseren, innoveren of circulair en duurzaam ondernemen dan kan je via de kmo groeisubsidie externe expertise inhuren op je transformatie of groei te versterken.

Verder zijn er ook specifieke provinciale en regionale maatregelen in het kader van de energiecrisis, en talrijke oproepen tot het indienen van projecten rond circulair en duurzaam ondernemen.

Wat zijn de voorwaarden om subsidies te ontvangen?

Om je kansen op een positief antwoord zo groot mogelijk te maken, moet u een volle onderbouwde en gemotiveerd dossier opbouw waaruit ambitie, valorisatie, transformatie, economische impact, … duidelijk blijken. Bovendien moet ook aan alle voorwaarden voldaan worden. Timing is cruciaal, je dossier moet ingediend worden nog vóór de start van het project of de investering.

 Het subsidielandschap is ingewikkeld en de voorwaarden complex. Gelukkig kunnen onze partners je van a tot z helpen en bepalen welke subsidiekansen er zijn voor jouw bedrijf.

Contacts

Brussels : Subsiconseils

Contact : Thibaut Martens –  thibaut.martens@subsiconseils.be – 0496 96 05 36

Wallonië : GS Subsides

Contact : Pascale Charon – P.Charon@gssubsides.be – 0474 29 61 68

Vlanderen : A-Chief

Contact : Ann Geerts – ann@a-chief.be – 0498 22 72 45

Bent u geïnteresseerd in subsidies? Alle leden van het SDZ genieten ervan!

Maak u lid voor 190 EUR, 100% fiscaal aftrekbaar

Ik wens me aan te sluiten