fbpx

Welkom bij het SDZ, uw Interprofessionele Werkgeversfederatie

Het SDZ is een groepering van tienduizenden ondernemers, zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen

Al 40 jaar ondersteunen wij u in uw ondernemingsactiviteiten door middel van diverse exclusieve en gratis voordelen

Geniet van een volledige juridische bijstand voor uw bedrijf!

Als ondernemer moet u heel wat administratieve taken kunnen uitvoeren: het beheren van een geschil met een leverancier/werknemer, het beschikken over geactualiseerde algemene verkoopsvoorwaarden, het opstellen van contracten, facturen, handelshuurovereenkomsten, … Geen zorg, uw federatie zal u hiermee helpen!

Verzoek om bijstand »

Beschik over een schuldinvorderingsdienst beheerd door deurwaarders!

Zijn uw schuldenaars late betalers of betalen ze hun rekeningen niet? Geen zorgen meer! Omdat elke zelfstandige recht heeft op respect voor zijn werk, werken we samen in partnerschap met het deurwaarderskantoor Acta Iusta. Lid zijn van de SDZ-federatie, betekent dat u onbetaalde facturen beter beheert.

Vraag naar schuldinvordering »

Modellen van administratieve en juridische documenten

Als zelfstandige of bedrijfsleider hebt u dagelijks allerlei administratieve documenten nodig. Daarom stellen we verschillende modellen te uwer beschikking (facturen, huurcontracten, prijsoffertes, overeenkomsten, enz.). Download deze documenten.

Documenten downloaden »

Vraag naar schuldinvordering

Ik ben al lid van het SDZ :

M

Vraag naar schuldinvordering

Ik ben al lid van het SDZ :

M

Geniet van exclusieve voordelen bij onze partners

Een zelfstandige heeft veel kosten. Daarom heeft onze federatie hard onderhandeld om talrijke voordelen voor haar leden te bekomen dankzij de partnerschappen met grote spelers in de zakenwereld. U geniet van uitzonderlijke kortingen in alle sectoren: energie, bank- en verzekeringswezen, elektronische betalingen, auto’s, digitale marketing, …

De SDZ-federatie is ook een positieve sociale beweging…  

Jullie zijn steeds talrijker om aan te sluiten bij onze federatie! Dit heeft ons in staat gesteld om echte vooruitgang te boeken in het statuut van de zelfstandigen in België.

Uw SDZ- federatie

De SDZ federatie is een organisatie VOOR en DOOR onafhankelijken! We vertegenwoordigen alle beroepen in België. Wie u ook bent, we kunnen u helpen!

U start uw onderneming. Wist u dat het mogelijk is om uw privéwoning te beschermen tegen schuldeisers? Dat er organisaties zijn die u een waarborg kunnen verstrekken om bankleningen te bekomen? Dat u als ex-werknemer het recht op werkloosheidsuitkeringen 15 jaar lang kunt behouden? Dat er bonussen en subsidies zijn voor zelfstandigen die investeren? Dat u tijdelijk kunt worden vrijgesteld van het betalen van uw sociale zekerheidsbijdragen in geval van financiële problemen? Bent u zeker dat uw handelshuurovereenkomst u efficiënt beschermt? Hoe stelt u een realistisch financieel plan op? Welk huwelijksvermogensstelsel kiezen?

Als bedrijfsleider van een KMO, is uw objectief uw bedrijf te doen groeien, maar dit is niet altijd gemakkelijk. Hoe kunt u andere bedrijfsleiders ontmoeten en van hun ervaring leren? Aan wie moet u het beheer van uw schuldinvorderingen toevertrouwen? Weet u zeker dat u van alle beschikbare steunmaatregelen (bonussen, subsidies, enz.) zult genieten? Hoe kunt u correct bieden op een overheidsopdracht? Hoe gaat u om met een personeelslid dat beroep doet op zijn vakbond tegen u? Wie kunt u in geval van een fiscaal geschil om hulp vragen?

Voor een handelaar of ambachtsman is het niet gemakkelijk een bedrijf te runnen, zelfs indien hij of zij al een paar jaar gevestigd is. U wordt verondersteld de wet te kennen, maar wie kent alle wetten? Hoe toon je een prijsverlaging? Zijn uw algemene verkoopsvoorwaarden geactualiseerd? Heeft uw verhuurder het recht om ineens twee jaar huurindexering te eisen? Zijn uw sociale zekerheidsbijdragen correct berekend? Hoe reageert u op een klant die zijn factuur betwist? Wat moet je doen als hij nog steeds weigert zijn schuld te betalen? Zijn alle belastingen die uw gemeente vordert wettelijk?

Indien u een vrij beroep uitoefent, speelt u een belangrijke rol op economisch en sociaal vlak. Desondanks wordt u door de overheid niet naar juiste waarde geschat. Geconfronteerd met de noodzaak om uw klanten tevreden te stellen en de soms zeer strenge deontologische regels, hebt u gelijkaardige problemen als de meeste andere zelfstandigen: hoe gaat u om met de toenemende en steeds complexere administratieve formaliteiten? Wie kan namens u optreden in geval van onbetaalde honoraria? Hoe een huurgeschil beslechten? Wie verdedigt u in geval van een probleem met een personeelslid?

Boekhouder. Uw klanten vragen u elke dag allerlei problemen binnen of buiten uw vakgebied op te lossen. Hoe kunt u uw algemene verkoopsvoorwaarden optimaliseren? Hoe verleng je een handelshuurovereenkomst?

Vereenvoudig je leven, sluit je aan bij het SDZ!

Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage van 190 €, 100% fiscaal aftrekbaar

Ik wil graag lid worden