fbpx
COVID19 – De Kamer keurt het uitstel goed van de jaarlijkse bijdrage van de zelfstandigen in vennootschap
26 mei 2020

Een wetsvoorstel werd goedgekeurd door de plenaire vergadering van de Kamer met het oog op het uitstel met 4 maanden van de betaling van de jaarlijkse vennootschapsbijdrage 2020. De tekst wil veel zelfstandigen in vennootschap zuurstof geven, in een economisch bijzonder moeilijke context.

 In de regel moeten de vennootschappen voor 30 juni een jaarlijkse bijdrage betalen waarvan het bedrag afhangt van hun balanstotaal. Deze bijdrage, waarvoor 1.023.645 vennootschappen aangesloten zijn bij de verschillende sociale verzekeringsfondsen, dient exclusief voor de financiering van de pensioenen van de zelfstandigen en hun andere rechten en uitkeringen in de sociale zekerheid.

Het wetsvoorstel voorziet het uitstel van betaling van de jaarlijkse vennootschapsbijdrage 2020 naar 31 oktober 2020. Met andere woorden, de sociale verzekeringsfondsen zullen dit jaar de vervaldagberichten niet zoals elk jaar eind april versturen, maar vanaf september voor betaling eind oktober 2020.

Laatste nieuws