fbpx
Verhoging van sociale uitkeringen voor zelfstandigen
16 juni 2021

Verhoging van sociale uitkeringen voor zelfstandigen

Op 15 juni 2021 heeft de Ministerraad beslist om bepaalde sociale uitkeringen voor zelfstandigen te verhogen.

Vanaf 1 juli 2021 zullen er verhogingen zijn van de sociale uitkeringen voor de zelfstandigen, de helpers en de meewerkende echtgenoten. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie luiken:

 1. Ziekte-invaliditeit:
 • Verhoging met 2,5% van de uitkering primaire ongeschiktheid en de invaliditeitsuitkering zonder stopzetting van de onderneming voor de titularissen met gezinslast;
 • Verhoging met 2% van de uitkering primaire ongeschiktheid en de invaliditeitsuitkering zonder stopzetting van de onderneming voor de alleenstaande titularissen;
 • Verhoging met 2% van de uitkering primaire ongeschiktheid en de invaliditeitsuitkering zonder stopzetting van de onderneming voor de samenwonende titularissen;
 • Verhoging met 1% van de moederschapsuitkering;
 • Verhoging met 0,5% van de bijslag voor hulpverlening door een derde;
 • Verhoging met 1% van de uitkeringen adoptieverlof;
 • Verhoging met 1% van de uitkeringen pleegouderverlof.
 1. Overbruggingsrecht – uitkering voor vaderschapsverlof – mantelzorg
 • Verhoging met 2% van de uitkeringen overbruggingsrecht;          

Vanaf 1 mei 2021:

 • Verhoging met 1% van de uitkeringen voor vaderschaps- en geboorteverlof voor de zelfstandigen;
 • Verhoging met 2% van de uitkering ten gunste van de zelfstandigen die hun beroepsactiviteit tijdelijk schorsen om te zorgen voor een persoon.
 1. Pensioenen
 • Verhoging met 1,7% van de proportionele pensioenen van zelfstandigen die reeds worden uitbetaald of die waarschijnlijk op 1 juli 2021 zullen worden uitbetaald. Deze welvaartsaanpassing is dus van toepassing op de proportionele pensioenen van zelfstandigen die vóór 1 juli 2021 zijn uitbetaald (huidige gepensioneerden);
 • Voor toekomstige proportionele pensioenen (d.w.z. pensioenen van zelfstandigen die ingaan op 1 juli 2021) is er ook:
 • Een verhoging van 1,7% van de pensioenopbrengst behaald in de loopbaanjaren 1984 – 2020 ;
 • Een verhoging van 1,7% van de pensioenopbrengst voor de forfaitaire loopbaanjaren voor1984.

Proportionele pensioenen zijn pensioenen die worden berekend op basis van het beroepsinkomen van de zelfstandige voor de loopbaanjaren vanaf 1984 en op basis van het forfaitaire inkomen voor de jaren vóór 1984. De bovengenoemde verhogingen zijn derhalve niet van toepassing op de pensioenen van zelfstandigen die op basis van het minimumpensioen worden berekend.

 • Verhoging met 2% van de minimumpensioenen voor zelfstandigen vanaf 1 juli 2021.

Laatste nieuws