fbpx
Overstromingen : uw bedrijf heeft schade opgelopen, wat moet u doen?
20 juli 2021

Met wie moet u contact opnemen?

  • U moet zo snel mogelijk uw schadegeval bij uw brandverzekering melden, want het is zij die u gaat vergoeden. Uw verzekeraar opent een schadedossier en komt zelf ter plaatse om zijn hulp aan te bieden en zendt indien nodig een expert.
  • Vraag raad en bijstand aan uw verzekeringsagent om uw dossier samen te stellen: voornamelijk om de bewijsstukken te leveren van het schadegeval. U moet alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken.

 Wat moet u weten?

  • Alle brandverzekeringen vergoeden materiële schade met name ten gevolge van overstromingen.
  • Controleer uw polis op de omvang van de dekking: verzekeraars bieden doorgaans een uitgebreidere dekking.
  • Ga ook na of u recht hebt op bijstand. In dit geval zullen professionele vakmensen naar de plaats van het ongeval worden gestuurd.

 Heeft u een bedrijfsschadeverzekering afgesloten?

Dit contract garandeert u financiële inkomsten tijdens de periode waarin uw activiteit wordt stopgezet of vertraagd. De vergoeding is vastgelegd in uw contract (forfaitair bedrag, percentage van de omzet).

Het is mogelijk dat zakenreiskosten worden gedekt.

Het overstroomde voertuig is gedekt door een uitgebreide verzekering. Zo niet, controleer dan uw brandverzekeringspolis. Het voertuig kan worden gedekt wanneer het zich in de garage bevindt of binnen een straal van 1 km is geparkeerd.

 Heeft u nog vragen?

Neem eerst contact op met uw verzekeringstussenpersoon en/of uw verzekeraar.

Laatste nieuws