fbpx
Een federale actieplan om de toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten te verbeteren.
23 november 2021

De federale regering voert een actieplan uit met het oog op de verbetering van de toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten

De kmo’s vormen 99,8 % van het economisch landschap in België, waarvan 94,6% micro-ondernemingen. De professionele en interprofessionele organisaties waarschuwen de overheden al meerdere jaren over de moeilijkheden die kmo’s ondervinden bij de toegang tot overheidsopdrachten. Het actieplan wil reglementaire en operationele maatregelen realiseren die op korte, middellange en lange termijn de toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten zullen bevorderen en een completere monitoring van hun participatie zullen verzekeren.

Het actieplan is georganiseerd rond vier assen die 32 maatregelen groeperen die samen de relaties tussen kmo’s en aanbestedende overheden zullen verbeteren met het oog op meer transparantie, een vermindering van de administratieve lasten, efficiëntere procedures en een betere kennis van de regels en de good practices, zowel bij de kmo’s als de overheid. Het gaat met name om:

  • de verbetering en de versnelling van de betaalpraktijken van de federale overheid;
  • de evaluatie en de aanpassing van de wetgeving inzake de overheidsopdrachten, het federaal aankoopbeleid en het charter inzake de toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten met het oog op een vermindering van de administratieve lasten en meer transparantie en hogere efficiëntie;
  • de begeleiding en de opleiding van de aanbestedende overheden en de kmo’s; en
  • de fijnmazige meting van de participatie van kmo’s aan overheidsopdrachten.

 

Alexander De Croo, eerste minister: “Onze kmo’s zijn de motor van onze economie. Zij zijn zich de voorbije jaren blijven aanpassen aan de nieuwe economische realiteit. Zij ondernemen. Zij werven aan. Zij innoveren. Het is logisch dat zij een billijke kans krijgen om een overheidsopdracht in de wacht te slepen, net zoals het logisch is dat de publieke sector eenvoudiger kan genieten van hun expertise en de technologieën die zij ontwikkelen. Dit gemeenschappelijke actieplan komt op een moment waarop het Belgische en Europese relanceplan activiteit en veel overheidsinvesteringen zal genereren. Er was geen beter moment om het te lanceren en ons economisch weefsel, onze kmo’s te blijven versterken”.

Petra De Sutter, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken: “Gezien het enorme belang van kmo’s voor ons economisch weefsel is het cruciaal dat we de samenwerking tussen een performante overheid en de innovatieve kracht van kmo’s zo veel als mogelijk stimuleren. We stellen vandaag vast dat de kans dat een overheidsopdracht bij een kmo belandt te klein is. Dat ligt o.a. aan gebrekkige wederzijdse kennis en administratieve lasten. Daarom zetten we voluit in op wederzijdse sensibilisering. We leren overheden en aankopers meer kmo-friendly te denken in de manier waarop ze hun lastenboeken opmaken en we leren ondernemers de wereld van de overheidsopdrachten kennen. Daarnaast komt er stap voor stap een volledig vernieuwd digitaal platform dat het hele aankoopproces digitaler en vooral eenvoudiger moet maken.”

David Clarinval, minister van Zelfstandigen en KMO’s benadrukt dat « ondernemingen absoluut op een eenvoudigere manier toegang moeten krijgen tot overheidsopdrachten om bij te dragen aan hun ontwikkeling en hen interessante relanceopportuniteiten te bieden. Om deze doelstelling te consolideren, heb ik eerst en vooral het initiatief genomen om de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de K.M.O meer te betrekken bij de uitwerking van de opleidingen en de informatie voor de kmo’s. Bovendien zal de monitoring van het Charter inzake de toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten, waarvan ik de evaluatie net heb opgestart, worden versterkt en zullen de principes ervan breed worden verspreid om de praktijken van de aanbestedende overheden ten aanzien van de kmo’s te verbeteren. Tot slot zal een werkgroep toezien op de uitwerking van kmo-friendly typeclausules met het oog op de uitwerking van bestekken die toegankelijker zijn voor kmo’s.”

Laatste nieuws