fbpx
Bijzondere accijns op diesel en benzine : Tijdelijke verlaging van het tarief
5 mei 2022

De ministerraad van 16 maart 2022 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed over een tijdelijke verlaging van het tarief van de bijzondere accijns op diesel en benzine.

De federale regering wil de stijgingen van de energieprijzen naar aanleiding van het conflict in Oekraïne milderen door het tarief van de bijzondere accijns te verlagen. Door middel van dit ontwerp van koninklijk besluit wordt een accijnsverlaging doorgevoerd van 144,6282 euro per 1000 liter, waardoor het totaal accijnstarief voor diesel en benzine wordt verlaagd naar 455,5305 euro per 1000 liter. Dit komt neer op een totale korting van 0,175 euro per liter aan de pomp. 

Het gaat om een tijdelijke maatregel: samen met de verlaging van het accijnstarief wordt voorzien in een gewoon cliquet-systeem waarbij het tarief van de bijzondere accijns in geval van prijsdalingen geleidelijk weer op het huidige niveau zal worden gebracht. Hiervoor wordt in het ontwerp van koninklijk besluit bepaald dat in de periode vanaf inwerkingtreding van het besluit tot 30 september 2022 de tarieven worden verhoogd tot maximaal het niveau van de bijzondere accijns zoals van toepassing op 1 januari 2022 volgens deze procedure:

  • De bijzondere accijns wordt terug verhoogd wanneer de maximumprijs van diesel of benzine onder 1,70 euro per liter zakt, en bij elke volgende daling.
  • De verhoging van de bijzondere accijns bedraagt telkens de helft van de prijsverlaging (exclusief btw).

In het ontwerp van koninklijk besluit is voorzien dat na afloop van deze periode, het accijnstarief opnieuw op het niveau van 1 januari 2022 wordt gebracht.

Laatste nieuws