fbpx
Conjunctuurenquête bij de bedrijven NBB – december 2022: het ondernemersvertrouwen veert op in december
6 januari 2023

Na de opeenvolgende dalingen sinds mei van dit jaar, heeft de conjunctuurbarometer zich in december enigszins hersteld. Het ondernemingsklimaat verbeterde aanzienlijk in de handel en, in mindere mate, in de andere sectoren.
De forse verbetering in de handel is toe te schrijven aan verbeterde vraagvooruitzichten en aan positievere verwachtingen ten aanzien van de bestellingen bij de leveranciers.
In de verwerkende nijverheid schatten de bedrijfsleiders het peil van hun voorraden gunstiger in en lieten ze zich positiever uit over het huidige peil van hun gezamenlijke orderpositie. De werkgelegenheidsvooruitzichten gingen er eveneens op vooruit terwijl de vraagvooruitzichten, na een opflakkering vorige maand, opnieuw verslechterd zijn.
Het vertrouwensherstel in de diensten aan ondernemingen is toe te schrijven aan een duidelijk positievere beoordeling van het huidige activiteitsniveau en aan een lichte heropleving van de activiteitsvooruitzichten.
In de bouwnijverheid, waar de conjunctuursituatie zo goed als stabiel bleef, lieten de bedrijfsleiders een meer intensieve aanwending van het materieel optekenen. De vraagvooruitzichten liepen echter deze maand enigszins terug.
Onder invloed van de resultaten van de vorige maanden, blijft de algemene synthetische afgevlakte curve, die de onderliggende conjunctuurtendens weergeeft, verder dalen.

Welvaartsenveloppe voor het sociaal statuut van de zelfstandigen
Verdeling 2023-2024

De ministerraad van 23/12/2022 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat uitvoering geeft aan de beslissing van de regering betreffende de verdeling van de welvaartsenveloppe 2023-2024 voor het sociaal statuut van de zelfstandigen.
Concreet gaat het om een verhoging van de volgende sociale uitkeringen voor de zelfstandigen:
de financiële uitkering in het kader van het overbruggingsrecht met 2% vanaf 1 juli 2023;
de uitkering voor mantelzorg met 2% vanaf 1 mei 2023;
de vaderschaps- en geboorte-uitkering met 1% vanaf 1 mei 2023;
de rouwuitkering met 1% vanaf 1 juli 2023.

Laatste nieuws