fbpx
Handel : sterke groeicijfers voor de in- en uitvoerwaarden in 2022
17 maart 2023

In 2022 groeide de uitvoerwaarde van goederen met 29,6% ten opzichte van het jaar voordien. De invoerwaarde steeg zelfs met 32,2%.

Die sterke groeicijfers voor het volledige jaar maskeren de vertraging aan het einde van het jaar: gedurende het laatste kwartaal van 2022 groeide de uitvoerwaarde nog slechts met 15,3 en de invoerwaarde met 9,2%. Een groot verschil als je vergelijkt met het tempo van 30 tot 45% tijdens de rest van het jaar.

Als gevolg van de dalende energieprijzen, kennen vooral de handelsstromen in minerale producten een scherpe vertraging. De uitvoergroei die in de zomermaanden nog rond de 250% schommelde, zakte naar 50% in de periode oktober tot en met december. De invoergroei over dezelfde periode daalde van rond 100% naar 33%.

Zo is de prijs van de Brent Crude Oil sinds de piek van 123 $ per barrel in juni 2022 bijna elke maand daarna gedaald, tot nog 81 $ in december. De prijs van aardgas daalde van een piek van 49 € per gigajoule in augustus naar 31 € in december.

De evolutie van de invoer van chemische producten is zelfs op negatief terrein beland in de laatste 3 maanden van 2022. Ook de uitvoergroei in die sector – 9,4% gedurende die periode – staat in schril contrast met de sterke groeicijfers van rond 60% in het begin van het jaar. Andere producten waarvan de prijs sterk afhankelijk is van de grondstoffenprijzen – zoals kunststoffen, onedele metalen en edelstenen – vertonen eveneens negatieve groeicijfers tegen het jaareinde.

De handelsstromen van afgewerkte producten zoals vervoermateriaal, machines en textiel, daarentegen, kenden een versnelling in het laatste kwartaal van 2022.

Laatste nieuws