fbpx
Autosector : 80% van de ondernemingen niet in orde met wetgeving
27 april 2023

De FOD Economie controleerde vorig jaar 299 ondernemingen in de autosector. Die controles passen in het jaarlijkse toezicht op de verkoop van tweedehandsvoertuigen en de strijd tegen kilometerfraude. Voor de overgrote meerderheid van de gericht gecontroleerde ondernemingen bestond er al een vermoeden van overtredingen. 84% onder hen bleek dan ook niet in orde met de regelgeving. Toch is er op enkele vlakken een verbetering merkbaar ten opzichte van de vorige jaren.

De FOD Economie controleerde in 2022 299 ondernemingen. Het ging over ondernemingen die tweedehandsvoertuigen verkopen aan particulieren en over ondernemingen die werken aan voertuigen uitvoeren, waarbij ze gegevens zoals de kilometerstand moeten doorgeven aan Car-Pass vzw. Het grootste deel van die ondernemingen werd gecontroleerd omdat er al een vermoeden van overtredingen bestond. Bij 251 onder hen, oftewel 83,9%, werden één of meerdere inbreuken vastgesteld.

De meeste inbreuken (152 ondernemingen) gingen over een aantal verplichtingen bij de verkoop van tweedehandsvoertuigen:

  • Meer dan een kwart van de verkopers overhandigde bij het contract van de verkoop geen car-pass (54 ondernemingen oftewel 28%).
  • Meer dan de helft voorzag geen historiek van het voertuig (111 ondernemingen oftewel 57,5%). Dat is nochtans verplicht van zodra een voertuig te koop wordt aangeboden.
  • Bij meer dan twee derde (134 ondernemingen oftewel 69,4%) was de verkoopovereenkomst op een of meerdere punten niet in orde (een vijfde van de verkopers stelde zelfs helemaal geen verkoopovereenkomst op).

Daarnaast bleken 131 ondernemingen niet in orde met de wetgeving voor hun website en sociale media.

  • De top 3 wordt vervolledigd door inbreuken op het doorgeven van car-passgegevens aan de vzw Car-Pass, waarbij 126 ondernemingen één of meerdere overtredingen begingen:
  • Bijna een vijfde (58 ondernemingen oftewel 19,4%) geeft helemaal geen gegevens door.
  • Bij de ondernemingen die wel gegevens doorgaven, gebeurde dat in 14,7% van de ondernemingen niet voor elk voertuig waaraan ze werken uitvoerden.
  • 57 ondernemingen communiceerden de gegevens niet tijdig (dat moet ten laatste 5 dagen nadat het voertuig de garage verlaat).
  • Bij 44 ondernemingen (14,7%) werd vastgesteld dat het chassisnummer, de datum van de kilometerstand of de kilometerstand niet op de factuur verschenen.

Tenslotte waren er 57 ondernemingen in overtreding met bepalingen over de prijsaanduiding, 55 ondernemingen pleegden inbreuken op de wetgeving van de Kruispuntbank van Ondernemingen en slechts 6% van de gecontroleerde ondernemingen voldeed niet aan de wetgeving over witwassen (dat gaat dan over de beperking op cashbetalingen).

Laatste nieuws