fbpx
Arbeidsongeschiktheid van zelfstandigen: een termijn voor de aangifte
7 januari 2022

De ministerraad van 11 december 2021 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed om een uniforme termijn vast te stellen voor de aangifte van de arbeidsongeschiktheid van zelfstandigen.

De arbeidsongeschiktheid moet uiterlijk de zevende dag na de begindatum van de periode van arbeidsongeschiktheid worden aangegeven. Deze termijn wordt nu ook van toepassing ongeacht het een eerste aangifte van de arbeidsongeschiktheid, een verlenging van de arbeidsongeschiktheid of een herval in de arbeidsongeschiktheid betreft.

Het ontwerp voorziet ook in een verwittigingsmaatregel waardoor de uitkeringen onder bepaalde voorwaarden niet met 10% worden verminderd als de aangifte laattijdig gebeurt. Deze verwittigingsmaatregel kan slechts één keer voor eenzelfde periode van arbeidsongeschiktheid worden toegepast en voor zover de duur van de laattijdigheid niet meer dan één maand bedraagt.

Het ontwerp treedt in werking op 1 januari 2022.

Laatste nieuws