fbpx
Brexit : pas uw certificaten doorlopende zekerheid aan voor het VK
7 januari 2022

Meteen na Brexit sloot het Verenigd Koninkrijk zich aan bij het stelsel van gemeenschappelijk douanevervoer. De bestaande borgaktes moeten dus worden gewijzigd omdat het Verenigd Koninkrijk als lidstaat van de Unie moet worden geschrapt en wordt vervangen als land dat deelneemt aan het gemeenschappelijk douanevervoer. De aanpassing moet door de financiële instelling worden aangevraagd bij de dienst Borgtochten.

Zonder de aanpassing zullen zendingen niet onder een transitprocedure kunnen geplaatst worden met het VK. Het is de verantwoordelijkheid van de houder van zekerheidstelling om te zorgen dat de borg alle verrichtingen dekt. Tot 31 december 2021 was er een overgangsperiode voorzien.   

Voor verdere vragen over het bovenstaande, kunt u de dienst Borgtochten contacteren op da.accounting.guarantees@minfin.fed.be

Laatste nieuws