fbpx


Burgers kiezen er steeds meer voor om brieven en documenten van de overheid via digitale weg te ontvangen. Dat gebeurt onder meer via de eBox die de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) in 2018 gelanceerd heeft.

Vijf jaar later overschrijdt eBox de kaap van 3 miljoen unieke gebruikers.

Ook het aantal organisaties dat berichten verstuurt via eBox blijft gestaag groeien. Momenteel versturen niet minder dan 489 organisaties berichten via eBox. Ter vergelijking: in januari 2022 gebruikten 278 organisaties de eBox om te communiceren met burgers.

 

Meer dan 82 miljoen berichten

Naast tal van federale overheidsdiensten (vb. FOD Financiën, FOD Justitie, FOD Mobiliteit, …), versturen ook veel steden, gemeenten, OCMW’s en instellingen van sociale zekerheid hun berichten via eBox. Al deze organisaties zorgen voor het echte succes achter eBox: de burger zo veel mogelijk relevante berichten aanbieden op een centrale plaats. In 2022 werden meer dan 82 miljoen berichten verstuurd via de eBox.

 

eBox?

Je kan eBox het best omschrijven als jouw digitale postbus voor overheidscommunicatie. Alle communicatie van de overheidsdiensten die op eBox aangesloten zijn wordt in deze postbus gecentraliseerd.  

Als je je eBox activeert, krijg je de communicatie van de aangesloten overheidsdiensten in principe enkel nog digitaal, en dus niet meer per brief. We schrijven ‘in principe’ omdat de aangesloten overheidsdiensten zelf kunnen beslissen om een overgangsperiode te voorzien waarin ze naast de digitale post ook nog brieven op papier blijven sturen.

Hoe je de berichten in je digitale postbus leest, dat kies je zelf. Je kan gebruik maken van het My eBox portaal van de federale overheid, of je kan eBox ook koppelen via een toepassing zoals Mijn Burgerprofiel, Doccle, KBC Mobile, IRISbox of Trusto. Zo hoef je geen nieuwe toepassing te activeren als je reeds gebruik maakt van één van deze toepassingen, handig toch?!