fbpx
Zorgverleners: een regeling van sociale voordelen

Zorgverleners: een regeling van sociale voordelen

De ministerraad van 11 december 2021 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 mei 2020 tot instelling van een regeling van sociale en andere voordelen aan sommige zorgverleners die geacht worden te zijn toegetreden...