fbpx

Phishing heeft zich ontwikkeld tot een maatschappelijk probleem, met schadelijke gevolgen voor heel veel burgers en bedrijven. Om dit aan te pakken werken de regering en Febelfin samen om de strijd tegen online fraude aanzienlijk te versterken. Daarom hebben minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, minister van Financiën Vincent Van Peteghem en Febelfin aan een wetsontwerp gewerkt voor de oprichting van een incidentenwaarschuwingsregister. Dit wetsontwerp is op 20 juli 2023 goedgekeurd door de ministerraad.

De oprichting van een incidentenwaarschuwingsregister is een ​​ stap in de strijd tegen online fraude.  Dit register is een platform waarop banken elkaar kunnen waarschuwen voor verdachte transacties. Het doel is om banken in staat te stellen onmiddellijk nieuwe frauduleuze transacties te blokkeren en zo hun klanten beter te beschermen. Met dit initiatief kunnen banken onderling informatie uitwisselen over mogelijke fraude-incidenten.

Deze maatregel is nodig omdat online fraudeurs zich niet tot de klanten van één bank beperken. Indien er een melding op het platform verschijnt, kunnen banken meteen de nodige interne maatregelen nemen en nieuwe incidenten voorkomen. Het is dus cruciaal dat banken elkaar kunnen waarschuwen en gegevens kunnen delen.  Het uitwisselen van informatie was voorheen niet altijd mogelijk vanwege de privacywetgeving. Dit wetsontwerp biedt nu een wettelijk kader en is zorgvuldig opgesteld om volledig te voldoen aan de privacywetgeving. Het omvat een nauwkeurige definitie van de modaliteiten met betrekking tot de gegevens die opgeslagen mogen worden, wat als een incident wordt beschouwd, hoelang gegevens bewaard mogen blijven, enz.