fbpx
Controle wegvervoer: een derde van gecontroleerde vrachtwagens in overtreding
20 oktober 2023

Op woensdag 20 september hebben de Belgische Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controles in het wegvervoer goederen verricht. De ILT controleerde in Venlo (Nederland) en de Belgische Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in Zonhoven en Fernelmont (België). De controles richtten zich vooral op de naleving van de rij- en rusttijden, het correct gebruik van de tachograaf en de aanwezigheid van de verplichte documentatie. Bij de controle van in totaal 49 vrachtwagens bleken 16 vrachtwagens in overtreding en werden in totaal 34 overtredingen vastgesteld.

Belgische controleresultaten
In België zijn er 23 voertuigen gecontroleerd door de Belgische Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Drie waren er in overtreding en er zijn daarbij 13 overtredingen geconstateerd:
Fraude
Een niet-inbrengen bestuurderskaart
Een niet-correct gebruik controleapparaat
Een geen vervoersvergunning
Zes onvoldoende dagelijkse rust
Twee overschrijding ononderbroken rijtijd
Een overschrijding dagelijkse rijtijd

Laatste nieuws