fbpx
Nieuwe maatregelen van de NVR – SDZ is opgelucht: “Het zijn niet de handelszaken die de epidemie verspreiden!”
23 oktober 2020

Na de Nationale veiligheidsraad van deze vrijdag, is de Interprofessionele Federatie voor Zelfstandige ondernemers SDZ, opgelucht. De beslissing om geen algemene lockdown in te voeren voor niet essentiële handelszaken wordt toegejuicht. De leden van de federatie, en in het bijzonder de kleine handelaars, hebben er absoluut nood aan om hun activiteiten te kunnen voortzetten om economisch overeind te blijven.

Bij de handelaars heerste er een grote vrees voor een nieuwe stopzetting van hun activiteiten. Voor de meesten onder hen zijn de huidige steunmaatregelen immers onvoldoende om een nieuwe lockdown te doorstaan.

SDZ is ervan overtuigd dat handelaars de veiligheidsmaatregelen verder correct zullen blijven naleven, zoals ze dat tot op heden op een voorbeeldige manier hebben gedaan. Bovendien zijn de consumenten intussen gewend om de regels in de handelszaken te volgen. SDZ rekent dan ook op de verantwoordelijkheid van eenieder om besmetting te vermijden.

Tot slot is het voor SDZ duidelijk dat een lockdown van de handelszaken tot gevolg zou hebben dat deze actoren zich onrechtvaardig geviseerd zouden voelen, nu uit studies duidelijk blijkt dat het virus zich verspreidt binnen de privésfeer en niet in de handelszaken of in de horeca.

Daniel Cauwel, Voorzitter van SDZ: “Ik ben heel tevreden dat de NVR de handelaars van niet essentiële middelen heeft ‘gespaard’. Zij maken sinds 7 maanden deel uit van de economische groep die het meest getroffen is door deze crisis, terwijl zij niet eens verantwoordelijk zijn voor de verspreiding van dit virus. Zij hebben bovendien bijkomende investeringen gedaan om hun klanten op een veilige manier te kunnen ontvangen.”

Laatste nieuws