fbpx
Bekwame helpers in de zorg : weldra een regelgevend kader
28 maart 2023


De ministerraad van 24 maart 2023 gaat akkoord met een voorontwerp van wet dat tegemoet komt aan de bestaande rechtsonzekerheid voor de zogenaamde ‘bekwame helpers’.

Deze personen, die in het kader van hun beroep of van een vrijwillige activiteit die buiten een zorginstelling wordt uitgeoefend zorgen voor personen die in het dagelijkse leven bepaalde verpleegkundige verzorging moeten krijgen, riskeren momenteel te worden vervolgd wegens onwettige uitoefening van de verpleegkunde.

Naar het voorbeeld van wat is gedaan voor mantelzorgers, voorziet dit ontwerp in maatregelen door een nieuw lid dat specifiek betrekking heeft op deze bekwame helpers in te voegen in de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.

Het gaat onder meer over personen in dagverblijven, scholen, de gehandicaptensector, gezinsdiensten en jeugdbewegingen. Het ontwerp voorziet ook in een aanpassing van de inhoud van de afwijking voor mantelzorgers, zodat de twee op elkaar afgestemd zijn.

Laatste nieuws