fbpx
Diamant- of juwelenhandelaars : nieuwe regels over precontractuele informatie bij de verkoop van diamanten
28 maart 2023

Vanaf 1 mei 2023 moeten diamant- of juwelenhandelaars de consument via een document informeren over de kenmerken van de diamanten die ze verkopen. Dankzij die precontractuele informatieplicht kan de consument met kennis van zaken een aankoop doen.

Vóór elke aankoop moeten professionals uit de sector de consument duidelijk informeren over de belangrijkste kenmerken van de steen die ze te koop aanbieden. Concreet gaat het om kenmerken die een impact hebben op de waarde van de diamant, met name:

  • de al dan niet synthetische aard
  • het gewicht
  • de eventuele behandeling van de steen

Die informatie wordt leesbaar, ondubbelzinnig en zonder afkortingen verstrekt via een papieren document of, als de consument akkoord gaat, op een andere duurzame gegevensdrager die aan de consument wordt overhandigd. Het document vermeldt ook de gegevens van de juwelier en is gedateerd en ondertekend.

Die precontractuele informatieverplichting wordt geregeld in het koninklijk besluit van 26 januari 2023 betreffende de nadere bepalingen inzake precontractuele informatie die aan de consument verstrekt wordt over natuurlijke en synthetische diamanten.

Laatste nieuws