fbpx
Eerste werknemers : wijziging van de doelgroepvermindering
9 november 2023

De ministerraad van 27 oktober 2023 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de doelgroepvermindering voor de eerste werknemers.

Concreet gaat het om een wijziging van het bedrag van de doelgroepvermindering die een werkgever kan genieten voor de indienstneming van een eerste werknemer. Daarnaast worden de doelgroepverminderingen voor een werkgever die een vierde, vijfde en/of zesde werknemer in dienst neemt, afgeschaft. Ten slotte wordt een overgangsbepaling ingevoegd om de rechten op verminderingen die reeds geopend waren voor de vierde, vijfde en/of zesde werknemers verder te waarborgen.

Laatste nieuws